Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Komissio ehdottaa palautuspäätösten sisällyttämistä Schengenin tietojärjestelmään

Sisäministeriö 23.2.2017 14.56
Tiedote 20/2017

Valtioneuvosto antoi 23.2. eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta. Komissio ehdottaa muun muassa palautuspäätösten sisällyttämistä Schengenin tietojärjestelmään. Tavoitteena on määritellä miten tietojärjestelmää voitaisiin hyödyntää laittomasti EU:n alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa.

Jäsenvaltioille tulisi velvollisuus tallentaa tiedot turvapaikanhakijoiden palautuspäätöksistä järjestelmään. EU-maissa sovelletaan yhteistä direktiiviä alueella laittomasti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamiseksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole järjestelmää, jossa voitaisiin jakaa tietoa EU:n jäsenvaltioiden tekemistä palautuspäätöksistä ja toteutuneista palautuksista. Kun palautuspäätöksen kohteena oleva henkilö on poistunut EU:n alueelta, päätökseen liittyvät tiedot tulisi poistaa järjestelmästä.

Muutaman viime vuoden aikana tapahtuneet terrori-iskut sekä muuttoliikekriisi ovat lisänneet vaatimuksia EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten välisen sekä niiden ja EU:n virastojen välisen tiedonvaihdon tehostamisesta. Tavoitteena on SIS-tietojärjestelmän avulla entisestään parantaa terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa, parantaa rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa sekä varmistaa tehokas tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ja edistää unionin kansalaisten turvallisuutta.

Komission mukaan SIS on EU:n tärkein tietojärjestelmä rajavalvonnan ja turvallisuuden alalla. Viime vuonna komissio toteutti järjestelmän kattavan arvioinnin, jonka mukaan SIS toimii tehokkaasti. Sen avulla saadaan aikaan enemmän tuloksia ja järjestelmällä voidaan käsitellä reaaliaikaisesti enemmän tietoja kuin minkään muun lainvalvontayhteistyössä käytettävän järjestelmän avulla.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]