Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys poliisin tarkastustoimivaltuuksista yleisötilaisuuksissa lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2016 12.14
Uutinen

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee poliisin tarkastustoimivaltuuksia yleisötilaisuuksissa. Hankkeen tavoitteena on yleisötilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden lisääminen kattavampien turvallisuustarkastusten avulla. Poliisi voisi esimerkiksi huumekoirien avulla tehtävillä tarkastuksilla estää laittomien huumausaineiden kulkeutumista yleisötilaisuuksiin.

Jos yleisötilaisuuteen liittyy turvallisuusuhkia, poliisilla on jo nykyisten poliisilain säännösten nojalla oikeus tehdä turvallisuustarkastus sen varmistamiseksi, ettei tilaisuuteen osallistuvalla ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Tarkastuksen toimittamisessa voidaan käyttää apuna koulutettua koiraa. Säännöksissä on havaittu täsmennys- ja täydennystarpeita muun muassa huumausainerikostorjunnan näkökulmasta. Muutostarpeet koskevat erityisesti sitä, missä tarkoituksessa ja missä tilanteissa poliisi voi tehdä turvallisuustarkastuksen.

Lisätietoa hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/turvallisuustarkastukset_yleisotilaisuuksissa

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jarkko Nieminen, 0295 488 599, [email protected]