Hyppää sisältöön
Media

Inreserestriktionerna förblir i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 14.12 | Publicerad på svenska 13.1.2022 kl. 14.33
Pressmeddelande 3/2022

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter och inreserestriktionerna förblir också i övrigt i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari. Det införs dock vissa lättnader i begränsningarna i fråga om de personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19. Statsrådet fattade beslut om ändringarna vid sitt sammanträde den 13 januari och ändringarna träder i kraft den 17 januari 2022.

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinfördes i stor omfattning i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer den 28 december. Dessutom skärptes inreserestriktionerna och hälsosäkerhetsåtgärderna så att alla som anländer till Finland från utlandet med vissa undantag ska visa upp dels ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över genomgången covid-19-infektion högst sex månader tidigare, dels ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Lättnader för personer som av medicinska skäl inte kan ta vaccin mot covid-19

Det beslut om gränskontrollen vid de inre gränserna som fattades i december ändras så att personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19 får anlända till Finland, om de har läkarutlåtande över detta och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt.

Också beslutet om trafiken över de yttre gränserna ändras så att inresa till Finland från EU-länder utanför Schengenområdet tillåts för personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19, om de har de intyg som nämns ovan. När det gäller tredjeländer fortsätter inreserestriktionerna i enlighet med det tidigare beslutet.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet.

Undantag bland annat för invånare på gränsorterna och för personer som reser till Åland

Med avvikelse från det som nämnts tidigare får invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns samt personer som reser i trafiken mellan Norrtälje kommun i Sverige och Åland anlända till Finland, om de har antingen ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, intyg över genomgången covid-19-infektion högst sex månader tidigare eller ett intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Intyg över negativt testresultat krävs inte av finska medborgare

Intyg över negativt covid-19-test krävs inte av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.