Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuuteen sekä poliisipäällikön nimittämistoimivaltaan

Sisäministeriö 9.7.2020 14.21
Tiedote 78/2020
Poliisin hihamerkki.

Poliisin hallinnosta annettua lakia muutetaan. Laissa täsmennetään Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle ja siirretään poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivalta sisäministeriöltä poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle. Tasavallan presidentti vahvisti lain 9.7.

Poliisiylijohtajalle ja suojelupoliisin päällikölle asetettua ilmoitusvelvollisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista täsmennetään muun muassa siten, että laissa määritellään ne sisäministeriön virkamiehet, joille asiasta on ilmoitettava. Lisäksi tiedot on ilmoitettava salassapitosäännösten sitä estämättä.

Laki muuttaa poliisihallinnon säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sekä poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa koskevaa sääntelyä vastaamaan paremmin sisäasiainhallinnon strategista ja poliisihallinnon operatiivista ohjaustoimivaltaa.

Laki tulee voimaan 1.9.2020.

Lisätietoja

ylijohtaja Tero Kurenmaa, p. 0295 480 414, [email protected]