Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pysäköintivirhemaksu nousee Kajaanissa, Järvenpäässä, Lempäälässä ja Siilinjärvellä

Sisäministeriö 9.6.2020 13.36
Uutinen

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan asetuksen. Parkkisakkojen nimellä tunnettu pysäköintivirhemaksu nousee Kajaanissa 1.7.2020 alkaen 30 eurosta 40 euroon. Järvenpäässä pysäköintivirhemaksu nousee 50 eurosta 60 euroon. Lempäälässä maksu nousee 20 eurosta 40 euroon ja Siilinjärvellä 35 eurosta 40 euroon. Muissa kunnissa pysäköintivirhemaksu pysyy samansuuruisena kuin aiemmin.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin. 

Pysäköintivirhemaksun korottamista koskevan esityksen tekee yleensä kunta. Myös poliisilaitos voi esittää maksun korottamista. Ennen asetuksen antamista sisäministeriö pyytää esityksiin poliisilaitoksen lausunnon. Sisäministeriö on lähettänyt kunnille menettelyohjeet korotusesityksen tekemiseksi vuodelle 2021.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Kivimäki, p. 0295 488 331, [email protected]