Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rajavartiolaitoksen valmiutta hybridiuhkien torjunnassa kehitetään

Sisäministeriö 28.4.2016 12.37 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 15.34
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen hybridiuhkiin varautumista koskevien rajavartiolainsäädännön muutosten valmistelemiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia siten, että Rajavartiolaitos voi paremmin vastata muuttuneen turvallisuusympäristön tuomiin uhkiin.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon takia. Hybridiuhilla tarkoitetaan tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaikeasti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi valheellisen tiedon levittämistä, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia.

Hybridiuhat nopeasti syntyviä ja vaikeasti ennakoitavia tilanteita

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tehtävien ja toimivaltuuksien johdosta Rajavartiolaitos on tehokas organisaatio hybridiuhkien hallintaan. Hybridiuhat ovat nopeasti syntyviä ja vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavia tilanteita. Tämän vuoksi niiden torjumisessa tulee voida toimia mahdollisimman pitkään Rajavartiolaitoksen normaaliolojen toimivaltuuksilla.

Hankkeessa arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat erityisesti Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksia, rajavalvonnan ja terrorismin torjunnan toimivaltuuksia, liikenteenharjoittajien velvollisuuksia sisärajaliikenteessä sekä virka-apusäännöksiä. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi.

Hankkeen valmistelun tukena toimii ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset sidosryhmät. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2017. Lainsäädännön muutokset tulisivat voimaan vuoden 2018 alusta.

Lisätietoja hankesivulta:
www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/hybridiuhkiin_varautuminen

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 0295 421 601, [email protected]
ylitarkastaja Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]