Hyppää sisältöön
Media

Selvitys kannustaa avustetun vapaaehtoisen paluun kohderyhmän laajentamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 9.23
Tiedote

Selvityksen avustetun vapaaehtoisen paluun kohderyhmän laajentamisesta toteutti Owal Group Oy sisäministeriön maahanmuutto-osaston toimeksiannosta. Vuosille 2021–2024 päivitetyssä laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisessa ohjelmassa todetaan, että vapaaehtoisen paluun kohderyhmää on perusteltua laajentaa varjoyhteiskunnan ehkäisemiseksi.

Selvitys toteutettiin haastattelemalla maahanmuuton ja vapaaehtoisen paluun asiantuntijoita järjestöistä ja viranomaisorganisaatioista. Vapaaehtoisen paluun laajentamiseen suhtauduttiin haastatteluissa positiivisesti tai neutraalisti. Haastatteluissa tunnistettiin erilaisia syitä ja tilanteita, joiden takia henkilöt voisivat hyötyä paluun mahdollisuudesta. Kohderyhmän laajentamisesta voisi haastatteluissa annettujen arvioiden perusteella hyötyä satoja tällä hetkellä Suomessa olevia henkilöitä. Todellinen kiinnostus riippuu kuitenkin yksilöllisistä tilanteista. 

Vapaaehtoisen paluun kohderyhmän laajentaminen koskisi ensisijaisesti kolmansien maiden kansalaisia. Osa haastatelluista asiantuntijoista ulottaisi palvelun myös EU:n ja Schengen-alueen kansalaisiin. 

Mikäli kohderyhmää laajennetaan, neuvontaa, hakemista ja päätöksentekoa tulee keskittää. Laajennettua kohderyhmää kohtaisivat käytännössä nykyistä kohderyhmää laajemmin kaikki kunnat, hyvinvointialueet ja monet muut toimijat. Toimintaa olisi tällöin kyettävä toteuttamaan yhdenmukaisesti, nopeasti ja laadukkaasti. Toiminnan keskittäminen Maahanmuuttovirastoon on yksi mahdollisuus. Lisäksi YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n roolia ja tehtävää tulee tarkastella uudelleen, mikäli vapaaehtoisen paluun kohderyhmä laajentuu. Muutoksessa on otettava huomioon myös Frontexin tarjoamat uudelleenkotoutumistuen palvelut ja niiden kansallinen käyttö.

Uudelleenkotoutumisen tuen tulee jatkossa olla hyödynnettävissä myös vapaaehtoisen paluun laajennetulle kohderyhmälle. Tuen perusteita täytyy kuitenkin tarkastella. Tuen tulee mahdollistaa kestävä paluu, johon tuen muoto ja määrä vaikuttavat. Sujuvuuden vuoksi järjestelmä ei voi olla liian monimutkainen, mutta samalla järjestelmän tulisi kyetä vastaamaan erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin."

Sisäministeriössä selvitellään avustetun vapaaehtoisen paluun kohderyhmän laajentamiseen vaadittavia lainsäädännön tarpeita. Jatkopohdinnassa erityistä huomiota tulee kiinnittää viestintään uusille kohderyhmille. Tietoa avustetusta vapaaehtoisen paluun palvelusta tulisi olla saatavilla erilaisissa viranomaisten ja järjestöjen palveluissa ja maassaolon eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa ne kohderyhmät, joita ei nykyiseltään kohdata viranomaisten tai järjestöjen palveluissa, ja pyrkiä luomaan viestinnän kanavia myös näille ihmisille.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Niina Lääperi, p. +358 50 520 2814, [email protected]