Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
FI

Sisäisen turvallisuuden strategiassa korostuu yhdessä tekeminen

Sisäministeriö 7.9.2017 15.48
Uutinen
Strategiapäällikkö Ari Evwaraye

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu on loppusuoralla. Strategiaa käsiteltiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä 29.8. ja strategia on tarkoitus esitellä valtioneuvostolle 28. syyskuuta. Tämän jälkeen käynnistyy toimenpideohjelma.

- Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla Suomi pysyy maailman turvallisimpana maana. Vanhat ja perinteiset sekä uudet uhkat ovat kiihdyttäneet strategian tilausta. Se ei kuitenkaan ole uhka- vaan trendiperusteinen strategia. Jokaisella vuosikymmenellä on joku uusi juttu ja tällä strategialla pyritään siihen, että meillä on yhteiskuntana kyky vastata, oli se uusi juttu mikä vain, kertoo strategiapäällikkö Ari Evwaraye sisäministeriöstä.

Strategia on jatkoa viime vuonna valmistuneelle sisäisen turvallisuuden selonteolle ja se korvaa sisäministeriön vanhan konsernistrategian ja sisäisen turvallisuuden ohjelman. Se yhdistää viranomaisten ja muiden toimijoiden (esimerkiksi järjestöt ja elinkeinoelämä) toimintatavat ja keskeisiä teemoja ovatkin yhteistyö ja ennalta estäminen. Strategian tekemiseen on osallistunut yli 100 asiantuntijaa yli 30 organisaatiosta.

Toimenpiteet täydentävät jo olemassa olevaa

- Strategian ensimmäinen osa on ennakointiosio, jossa tarkastellaan Suomen sisäiseen turvallisuuteen tulevina vuosina keskeisesti vaikuttavia megatrendejä ja muutosvoimia. Nämä eivät välttämättä liity vain turvallisuuteen, globaaleja megatrendejä ovat esimerkiksi teknologiamurros ja kestävyyskriisi, Ari Evwaraye kertoo.

Globaaleista trendeistä ja Suomen kehityksestä on johdettu seitsemän sisäisen turvallisuuden muutosvoimaa, joihin strategian toimenpiteillä pyritään vastaamaan. Näitä muutosvoimia ovat esimerkiksi arvojen sirpaloituminen, maahanmuuton turvallisuusvaikutukset sekä julkisen talouden hidas elpyminen.

- Strategia on "aito strategia" siinä mielessä, että siinä ei toisteta kaikkia politiikkatoimia, joita jo tehdään eikä kirjoiteta kaikesta, mikä liittyy sisäiseen turvallisuuteen. Sen sijaan strategiassa tuodaan esille, mitä uusia toimenpiteitä tarvitaan, mitä täytyy muuttaa tai tehdä paremmin.

Vaikka strategia luotaa tulevaisuuteen, on siinä oma toimenpidekokonaisuutensa myös akuutteihin turvallisuusuhkiin vastaamiseksi. Kuten viimeaikaisten tapahtumien perusteella tiedämme, Suomen sisäisen turvallisuuden ympäristö on muuttunut tavalla, joka edellyttää toimenpiteitä jo nyt.

- On aivan keskeistä, että viranomaisilla on tarpeellinen suorituskyky vastata jo tämän päivän tilanteisiin. Hallitus on keväällä 2017 päättänyt toimenpiteistä, joilla vahvistetaan turvallisuusviranomaisten toimintaa. Se ei tietysti ole itseistarkoitus vaan se, että pystytään ennalta estämään vakavia rikoksia ja häiriöitä sekä vastaamaan nopeasti hädän hetkellä.

Maakuntauudistuksessa on mahdollisuuksia

Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi maakuntauudistukseen, joka astuu voimaan 2020. Turvallisuussuunnittelu, ennalta estävä turvallisuustyö ja varautuminen ovat osa uusien maakuntien tehtäviä. Maakunnilla on myös mahdollisuus ohjata kunnissa tapahtuvaa turvallisuustyötä.

- Suomessa on tehty turvallisuussuunnitteluun liittyvää työtä vuodesta 1999 ja sisäisen turvallisuuden ohjelmien aikaan tehtiin paljon hyvää työtä tämän tukemiseksi. Nyt valtion ja kuntien väliin tulee uusi toimija, jonka kautta paikallista ja alueellista turvallisuussuunnittelua on mahdollisuus edistää jo ihan laista tulevien velvoitteiden johdosta. Tämä on hyvä esimerkki strategiassakin mainituista turvallisuuden rakenteiden vahvistamisesta.

Viestintä ja disinformaation torjunta on myös yksi strategian toimenpiteistä. - Oleellista tässä on se, että oikea tieto tulee oikeaan aikaan oikealta toimijalta ja tavoittaa ne, jotka ovat haavoittuvaisia erilaisille turvallisuutta heikentäville viesteille. Ihmiset pelkäävät paljon myös sellaisia turvallisuusuhkia, jotka eivät ole kovin todennäköisiä heidän omalla kohdallaan, esimerkkinä harva-alueella asuvat ikääntyneet naiset, joista osa pelkää kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, toteaa Ari Evwaraye.

Yhtenä toimenpiteenä ja tavoitteena on saada suomalaiset viranomaiset ja elinkeinoelämä yhdessä kehittämään uusia palveluja ja ratkaisuja uusiin ja vanhoihin ongelmiin. - Tavoitteena on käynnistää sisäisen turvallisuuden innovaatio-ohjelma, jonka avulla turvallisuustyössä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti uutta teknologiaa ja tuottaa innovatiivisia palveluita. Uudella teknologialla tavoitellaan myös tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavia digitaalisia julkisia palveluja ja toimintatapoja.