Hyppää sisältöön
Media

Inrikesminister Ohisalo: På grund av coronapandemin finns det fortfarande skäl att undvika resor som inte är nödvändiga

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2020 17.00 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 12.17
Pressmeddelande 44/2020
Sisäministeri Maria Ohisalo ja rajavartijat.

Inrikesminister Maria Ohisalo besökte gränsövergångsstället i Torneå måndagen den 11 maj för att bekanta sig med gränskontrollanternas arbete.

– Det finns fortfarande skäl att undvika onödiga gränsövergångar, eftersom coronavirusepidemin inte är över vare sig i Finland eller i grannländerna. Läget är alltjämt allvarligt. Hittills har vi lyckats bra med att förhindra att viruset sprids, och för det får vi tacka alla ansvarsfulla finländare som har tagit begränsningarna och rekommendationerna på allvar. Våra gemensamma insatser för att förhindra spridningen av coronaviruset behövs ännu, påminner inrikesminister Maria Ohisalo.

Enligt minister Ohisalo har man genom att begränsa gränstrafiken bekämpat det hot mot den inre säkerheten som spridningen av coronaviruset utgör. Samtidigt har man strävat efter att trygga rörelsefriheten i den mån det är möjligt i denna epidemisituation genom att hålla flera gränsövergångsställen öppna med vissa begränsningar. På detta sätt har man velat trygga förutsättningarna för godstrafik och nödvändig pendlingstrafik samt medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

När epidemin spred sig gav regeringen i mars en rekommendation om att man inte ska resa utomlands. I synnerhet bör fritidsresor undvikas. Denna rekommendation gäller fortfarande. I de flesta länder gäller också karantänsbegränsningar för dem som anländer till landet.

Spridningen av coronaviruset har bromsats upp i vårt land och till följd av detta har regeringen kunnat börja avveckla begränsningarna också i gränstrafiken. Pendlingstrafiken över gränsen underlättas från och med den 14 maj. För att coronaläget inte ska försämras avsevärt behövs allas våra insatser för att följa regeringens rekommendationer. I gränstrafiken innebär det att man också framöver undviker onödiga gränsövergångar. 

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras från att komma in i landet, och likaså har var och en rätt att lämna landet, om inte denna rätt har begränsats genom en bestämmelse på lagnivå. Gränsbevakningsväsendets tjänstemän har vid gränsövergångsställena rekommenderat och gett medborgarna råd om att undvika all onödig trafik för att spridningen av den allvarliga smittsamma sjukdomen skulle kunna bromsas. Vid gränskontroller har myndigheterna särskilt strävat efter att främja medborgarnas grundläggande rätt till liv och hälsa. 

– I den här situationen och även i övrigt har Gränsbevakningsväsendet en central roll i att främja Finlands inre säkerhet med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna. Vi håller fast vid att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i myndighetsverksamheten också under undantagsförhållanden. Vid gränsen förde vi intressanta diskussioner om möten i vardagen och jag vill tacka alla gränskontrollanter för deras viktiga och utmanande arbete mot spridningen av pandemin, säger Ohisalo.

Det har anförts klagomål hos justitiekanslern om Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Klagomål behandlas i enlighet med författningar och föreskrifter.

Ytterligare information:  

Jarno Lappalainen, specialmedarbetare, tfn 0400 536 973 (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Inrikesministeriet: [email protected] 
Gränsbevakningsväsendets medietelefon: 050 456 2862, [email protected]