Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriö selvittää sormenjälkitietojen käyttämistä rikostorjunnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2022 10.00
Tiedote 48/2022

Sisäministeriö on 18.3.2022 käynnistänyt selvityksen passirekisterin ja henkilökorttirekisterin sormenjälkitietojen käyttämisestä ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Eduskunta edellytti selvitystä EU:n ID-asetukseen liittyvien poliisia koskevien lakien muuttamisen yhteydessä.

Hallituksen esitys henkilökorttilain, passilain, poliisin henkilötietolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta annettiin eduskunnalle marraskuussa 2020. Lakimuutokset liittyivät osin EU:n ID-asetukseen ja osin kansallisiin muutostarpeisiin. EU:n ID-asetus edellyttää sormenjälkien ottamista myös henkilökortin hakijalta, mutta jäsenvaltiot saavat itse päättää tallennetaanko henkilökortin hakijan sormenjäljet rekisteriin.

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että henkilökorttirekisteriin talletetaan kasvokuvan lisäksi biometrisiin tunnisteisiin kuuluvat sormenjäljet vastaavasti kuin passirekisteriin. Esitykseen sisältyi myös poliisin henkilötietolain muutos, jolla mahdollistettiin passirekisterin ja henkilökorttirekisterin sormenjälkitietojen käyttäminen sekä passin että henkilökortin hakijan tunnistamiseksi. Sormenjälkitietoja voi nykyisellään käyttää tämän lisäksi vain tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi.

Hallintovaliokunta piti lakimuutosten yhteydessä antamassaan mietinnössä tärkeänä, että passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista myös ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Käytännössä tämä voisi valiokunnan mukaan tarkoittaa esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevaan henkilöön kohdistuneen törkeän seksuaalirikoksen ja siihen liittyvän henkirikoksen selvittämistä.

Selvitys kartoittaa sormenjälkitietojen käytön oikeudellisia reunaehtoja ja muita edellytyksiä, ja sen on määrä valmistua hallintovaliokunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden 2022 alkuun mennessä.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, p. 0295 488 379, [email protected]