Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäälliköksi Minna Hulkkonen

Sisäministeriö
13.8.2020 13.56
Tiedote 89/2020
Minna Hulkkonen.

Valtioneuvosto nimitti torstaina 13.8. oikeustieteen kandidaatti Minna Hulkkosen sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäälliköksi ajalle 1.9.2020-31.8.2025.

Minna Hulkkonen on työskennellyt ulkoministeriössä erityisasiantuntijana Moskovan suurlähetystössä vuodesta 2019 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli sisäministeriössä neuvottelevana virkamiehenä ja siviilikriisinhallinnan kotimaanvalmiuksien tiiminvetäjän tehtävässä vuonna 2018. Vuosina 2012–2018 Hulkkonen toimi tasavallan presidentin kansliassa oikeudellisena neuvonantajana ja kabinettiyksikön kotimaan tiimin esimiehenä.

Vuosina 2011–2012 Hulkkonen työskenteli sisäministeriössä lyhyen aikaa kansainvälisten asioiden yksikön johtajana, vuosina 2009–2011 neuvottelevana virkamiehenä ja tiimin esimiehenä valtioneuvoston kansliassa ja vuosina 2007–2009 valiokuntaneuvoksena Eduskunnan kansliassa. Vuosina 1996–2007 Hulkkonen työskenteli useissa eri tehtävissä sisäministeriössä, EU-erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja erityisasiantuntijana ulkoministeriössä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. 

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa sisäministeriön maahanmuutto-osaston toimintaa ja vastata sen tuloksellisuudesta, vastata osastonsa säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta sekä kehittää ja seurata toimialansa toimintaa. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Osastopäälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan on solmittu valtion virkamieslain mukainen karenssisopimus. Sopimus rajoittaa virkamiehen oikeutta siirtyä rajoitusaikana valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin, joissa hän saisi etua salassapidettävän tiedon hyödyntämisestä. Rajoitusaika on kuusi kuukautta palvelussuhteen päättymisestä lukien.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418803, [email protected]