Hyppää sisältöön
Media

Turvallisuusviranomaisten perustoiminnan rahoitukseen saatiin vain pieniä lisäyksiä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2021 14.20
Tiedote 56/2021
Julkisen talouden suunnitelma.

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta annettiin eduskunnalle 12. toukokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa. Sisäministeriön hallinnonalan määrärahataso pysyy alle 1,5 miljardissa eurossa / vuosi kehyskaudella 2022−2025.

Kehyspäätöksessä on huomioitu poliisille ja Rajavartiolaitokselle lisäykset Senaatin toimitilahankkeiden mukaisiin vuokrankorotuksiin hallituksen viime vuonna tekemän päätöksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin lisäyksistä poliisille, Rajavartiolaitokselle ja Maahanmuuttovirastolle tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevien asetusten kansalliseen toimeenpanoon, sekä Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän viranomaispalvelun kansalliseen käyttöönottoon poliisissa, Rajavartiolaitoksessa ja pelastustoimessa.

Suojelupoliisin uuden toimitilan varustamiseen esitetään kehyskaudelle yhteensä 17,6 miljoonan euron määrärahaa. Lisäys liittyy Suojelupoliisin viime vuonna allekirjoittamaan vuokrasopimukseen. Suojelupoliisi siirtyy uusiin toimitiloihin niiden valmistuttua.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 0,63 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 1,62 miljoonaa euroa vuodelle 2025 kattamaan Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen toimintaan osallistumisesta johtuvia kustannuksia. Eurooppalainen raja- ja merivartioston pysyvä joukko aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta. Pysyvä joukko tukee EU:n jäsenvaltioita ulkorajavalvonnassa ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisessa.

Ulkovartiolaivat ovat merialueen valvonnan lisäksi tärkeä osa Suomen meripelastusta ja ympäristövahinkojen torjuntakykyä merialueella. Rajavartiolaitoksen toisen ulkovartiolaivan hankintaan tarvittava 120 miljoonaa euroa esitetään vuoden 2021 lisätalousarvioon. Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaaminen on välttämätön hankinta, jonka aloittamista ei voida enää lykätä.

Hätäkeskuslaitokselle ehdotetaan hätäkeskustietojärjestelmä Erican kehittämiseen ja ylläpitoon 4,7 miljoonaa euroa / vuosi.  Erica on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön tarkoitettu valtakunnallinen tietojärjestelmä.

Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan lisäystä ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmän (UMA) ylläpitoon 1 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja 2 miljoonaa euroa vuosille 2023−2025. UMA on poikkihallinnollinen sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä, jota käyttävät Maahanmuuttoviraston lisäksi useat maahanmuuttoon osallistuvat viranomaiset kuten poliisi, Rajavartijalaitos, ulkoministeriö, ELY-keskukset ja TE-toimistot.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa päätettiin myös 7 miljoonan euron menosopeutusten kohdentamisesta sisäministeriön hallinnonalalle vuodesta 2023 alkaen.

Lisätietoja:
Talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513,
[email protected] 
ministeri Ohisalon erityisavustaja Heikki Sairanen, p. 050 456 4662,
[email protected]