Hyppää sisältöön
Media

Ukrainalaispakolaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Virosta Suomeen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2022 13.51
Tiedote

Viroon on tullut huomattava määrä ukrainalaispakolaisia maan kokoon nähden, ja paikallinen vastaanottojärjestelmä on kuormittunut. Pakolaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat halukkaille mahdollisuutta siirtyä ryhmäkuljetuksilla Suomeen. Asian valmistelu on käynnistetty Viron pyynnöstä ja sitä tehdään yhteistyössä Viron ja Suomen viranomaisten kesken.

Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta noin 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa. Järjestelyn on tarkoitus käynnistyä tammikuun aikana, ja se olisi voimassa toistaiseksi. Voimassaoloa tarkastellaan myös Suomen vastaanottojärjestelmän näkökulmasta.

Tilapäisen suojelun kohderyhmään kuuluvilla on joka tapauksessa mahdollisuus siirtyä haluamaansa EU-jäsenmaahan, mutta koordinoimalla siirtymisiä Viron kanssa Suomen viranomaiset voivat paremmin varautua tilanteeseen.

– Valtioneuvosto linjasi jo toukokuussa, että Suomella on valmius auttaa sotaa pakenevia myös ottamalla vastaan muista jäsenmaista siirtyviä tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä. Tämä on osa EU:n yhteisiä toimia. On velvollisuutemme auttaa Ukrainasta sotaa pakenevia, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Niille ukrainalaisille, jotka haluavat siirtyä Virosta Suomeen, järjestetään koordinoituja bussi- ja lauttakuljetuksia. Kumpikin maa vastaa omalla alueellaan syntyvistä kustannuksista.

Käytännön valmisteluja tehdään parhaillaan. Maahanmuuttovirasto ja Viron maahanmuuttoviranomaiset laativat tammikuuksi lisäohjeita ukrainalaisille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen siirtymisestä. Toistaiseksi heidän määräänsä on vaikea arvioida.

EU-alueelle paenneista ukrainalaisista noin prosentti on tullut Suomeen

Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut merkittävää inhimillistä kärsimystä ja materiaalisia menetyksiä Ukrainalle ja sen kansalaisille. 

– Ukrainalaiset tarvitsevat jatkossakin apua ja suojaa muilta mailta. Jatkuvat taistelut, talven tulo sekä erityisesti Venäjän iskut energiainfrastruktuuriin heikentävät elinolosuhteita, ja monet ukrainalaiset ovat ilman sähköä, lämpöä tai vettä. On odotettavissa, että lähikuukausina sekä maan sisäinen pakolaisuus että liike kohti EU-aluetta kääntyvät jälleen kasvuun, ministeri Mikkonen toteaa.

Noin 46 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua, ja tällä hetkellä uusia hakemuksia rekisteröidään viikoittain arviolta 400–500. Virossa tilapäistä suojelua on tähän mennessä hakenut noin 41 000 ukrainalaista, mikä on miltei saman verran kuin Suomessa, vaikka Viro on väestöltään pienempi maa. Koko EU-alueella tilapäisen suojelun hakemuksia on rekisteröity noin 4 miljoonaa, josta Suomen osuus on siis noin prosentti.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mari Helenius, p. 0295 488 214, [email protected] (tavoitettavissa klo 14.30 alkaen)
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, [email protected] (ministerin haastattelupyynnöt)