Hyppää sisältöön
Media

Ulkopuolinen selvitys poliisin rikostiedusteluun liittyvästä lainsäädännöstä käynnistyy

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2022 14.13
Tiedote 42/2022

Sisäministeriö on päättänyt teettää ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen poliisin rikostiedusteluun liittyvän lainsäädännön tilasta ja sen kehittämisestä. Selvityshenkilönä toimii rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2023.

Rikostiedustelu nousi viime hallituskaudella kansallisen turvallisuuden suojaamiseen tähtäävässä lainsäädäntötyössä esille. Rikostiedustelua ei ole määritelty lainsäädännössä, eikä Suomessa ole omaa rikostiedustelulakia. Rikostiedustelun katsotaan tavallisesti tarkoittavan joko näytön hankkimista rikosprosessia varten tai yksittäiseen rikokseen tai rikoskokonaisuuteen liittyvää esitutkintaa edeltävää tiedonhankintaa. 

Rikostiedustelun kannalta on kuitenkin oleellista, että merkittävä osa tiedustelutoiminnan tavoitteista ei kytkeydy rikoslain tunnusmerkistöjen mukaisiin yksittäisiin tekoihin, vaan rikollisuuteen astetta yleisemmin. Rikostiedustelu liittyy poliisin tehtäväkentässä keskeisellä tavalla rikosten ennalta estämiseen sekä ilmiöiden ja heikkojen signaalien tunnistamiseen. 

Rikostiedustelua koskeva keskustelu on viime aikoina noussut korostuneesti esille. Sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyn yhteydessä eduskunnan puolustus- ja hallintovaliokunta edellyttivät, että vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja että hallitus selvittää ja arvioi tähän liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita. Myös valtioneuvoston selonteossa tiedustelulainsäädännöstä tuotiin esille, että rikostorjuntaviranomaisten toimivaltuudet laajempaan tiedonhankintaan voidaan selvittää erikseen, koska nykyisellään rikostiedustelussa tiedonhankintatoimivaltuudet kytkeytyvät yksilöitävissä olevaan rikokseen ja henkilöön. 

Poliisin rikostiedusteluun liittyvän lainsäädännön tilasta ja sen kehittämisestä laadittavassa selvityksessä arvioidaan muun muassa rikostiedustelun nykytilaa, sitä koskevaa sääntelyä, sääntelyn kehittämistä ja rikostiedustelun oikeudellisia reunaehtoja sekä toimivaltuuksien käyttämiseen liittyvien valvonta- ja oikeussuojajärjestelyjen riittävyyttä. 

Lisätietoja
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, p. 0295 488 561, [email protected]