Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar i inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna

Inrikesministeriet
5.8.2021 14.37
Pressmeddelande 94/2021

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna ändras på basis av incidenstal i och med att coronavirusepidemin fortsättningsvis är kraftig ute i världen. Statsrådet tog beslut i frågan den 5 augusti. Beslutet träder i kraft den 9 augusti och gäller till och med den 22 augusti 2021. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.


Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna ändras på basis av incidenstal i och med att coronavirusepidemin fortsättningsvis är kraftig ute i världen. Statsrådet tog beslut i frågan den 5 augusti. Beslutet träder i kraft den 9 augusti och gäller till och med den 22 augusti 2021. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Statsrådets tidigare beslut av den 15 juli ändras från och med den 9 augusti så att inreserestriktionerna slopas för personer bosatta i Ukraina som reser från Ukraina till Finland.

Inreserestriktioner återinförs för personer bosatta i Azerbajdzjan, Japan, Moldavien, Serbien, Singapore och Sydkorea som reser från dessa länder till Finland. Tillåtna inresegrunder för personer som kommer från dessa länder och som inte har fått hela vaccinationsserien är återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

I övrigt gäller fortfarande de inreserestriktioner i trafiken över de yttre gränserna som statsrådet fattade beslut om den 15 juli och som trädde i kraft den 19 juli. Dessa restriktioner gäller till och med den 22 augusti.

Inresa i Finland tillåten från alla länder om man har ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie

Enligt statsrådets beslut av den 15 juli tillåts inresa i Finland för personer som anländer från vilket land som helst och som vid ankomsten till Finland kan uppvisa intyg över att de har blivit vaccinerade med en godkänd covid-19-vaccinationsserie 14 dygn före ankomsten. En lista över godkända vaccinpreparat finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Personer som reser till Finland bör beakta att ett intyg över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare också i fortsättningen är en tillåten inresegrund vid de yttre gränserna endast för medborgare i EU- och Schengenstaterna och för personer som är bosatta i en EU- eller Schengenstat.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:

Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbsida.