Säädöksiä poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuudesta täsmennetään - samalla ehdotetaan muutosta poliisipäällikön nimittämistoimivaltaan

Sisäministeriö 25.11.2019 15.17
Tiedote 102/2019

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, jonka tavoitteena on selkeyttää Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle. Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös muutoksia poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaan.

Poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetään Poliisihallituksen, sen alaisen yksikön ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuudesta sekä poliisilaitoksen päällikön viran nimittämistoimivallasta. Laissa on säädetty poliisiylijohtajalle ilmoitusvelvollisuus sisäministerille tietyissä asioissa ja suojelupoliisille sisäministerin lisäksi poliisiylijohtajalle tietyissä asioissa. Lisäksi poliisiylijohtajan ja suojelupoliisin päällikön tulee pitää sisäministeriö tietoisena toimialansa asioista.

Sisäministeriö asetti syyskuussa 2017 arviointi- ja selvityshankkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida sisäministeriön tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä tämän lisäksi Poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistumista. Selvityksessä käsiteltiin muuan muassa poliisin hallinnosta annetun lain ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen sisältöä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Tero Kurenmaa, p. 0295 480 414, [email protected]