Statsrådet och ministerierna Media

Bestämmelserna om polisförvaltningens anmälningsskyldighet preciseras – samtidigt föreslås det ändringar i befogenheterna att utnämna polischefer

Inrikesministeriet 25.11.2019 15.17 | Publicerad på svenska 26.11.2019 kl. 15.42
Pressmeddelande 102/2019

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringsproposition som syftar till att förtydliga Polisstyrelsens och skyddspolisens anmälningsskyldighet till inrikesministeriet. I propositionsutkastet föreslås också ändringar i befogenheterna att utnämna chefer för polisinrättningar.

I polisförvaltningslagen föreskrivs om anmälningsskyldigheten för Polisstyrelsen, enheterna under den och skyddspolisen samt om befogenheterna att utnämna chefer för polisinrättningar. Enligt lagen har polisöverdirektören skyldighet att underrätta inrikesministern om vissa ärenden och skyddspolisen skyldighet att utöver inrikesministern underrätta polisöverdirektören om vissa ärenden. Dessutom ska polisöverdirektören och skyddspolisens chef hålla inrikesministeriet informerat om ärenden inom sitt ansvarsområde.

I september 2017 tillsatte inrikesministeriet ett utvärderings- och utredningsprojekt med syfte att bedöma hur inrikesministeriets resultatstyrning fungerar och vilka effekter den har samt dessutom utvärdera uppnåendet av de mål som ställts upp för inrättandet av Polisstyrelsen. I utredningen behandlades bl.a. innehållet i fullgörandet av anmälningsskyldigheten enligt polisförvaltningslagen.

Ytterligare information:
Tero Kurenmaa
, överdirektör, tfn 0295 480 414, [email protected]