Sisäasioiden EU-rahastoja koskevan lainsäädännön muutosten valmistelu


Hankenumero

SM065:00/2016

Asettaja

Sisäministeriö
Kansainvälisten asioiden yksikkö

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

27.04.2017

Toimikausi/aikataulu

27.04.2017 - 31.10.2017

Yhteyshenkilö

Elina Sillanpää, Ylitarkastaja, 0295 488 266

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tavoitteet

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sisäasioiden rahastoista annetun lain muutoksiksi sekä ehdotus muutetuksi valtioneuvoston asetukseksi.

Hankkeen aikana tulee selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset muutoksiksi erityisesti seuraavista asiakokonaisuuksista:
- kansallisten ohjelmien ja toimeenpano-ohjelmien muuttaminen
- vakioyksikkökustannusten kategorian laajentaminen, erityisesti paluutoimenpiteiden osalta

Työryhmän on laadittava ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Tausta

Sisäasioiden EU-rahastoja ohjelmakaudella 2014–2020 ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) tuli voimaan 1.1.2015 ja asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015) 7.4.2015. Sisäasioiden rahastojen ensimmäinen haku järjestettiin kesällä 2015, minkä jälkeen on järjestetty useita hakuja ja yhteensä 115 hanketta on rahoitettu rahastojen kautta vuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä. Rahastojen täytäntöönpano on puolessa välissä ohjelmakautta, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä lainsäädännön välitarkastelu. Rahastojen täytäntöönpanossa on havaittu joustamattomuutta ja ylimääräistä hallinnollista taakkaa lisääviä velvoitteita, joita on syytä arvioida uudelleen. Lisäksi on tarpeen tehdä yksinkertaistuttujen kustannusmallien laajentamisen arviointi.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Eirola Mirka Lainsäädäntösihteeri ulkoasiainministeriö Jäsen
Kojo Elisa vastuuvirkamies ulkoasiainministeriö Varajäsen
Salmi Venla Puuttuu oikeusministeriö Jäsen
Sahanen Liisa ylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Turunen Kaisa erityisasiantuntija sisäministeriö Varajäsen
Mäkinen Jussi Kansainvälisten asioiden sihteeri oikeusministeriö Varajäsen
Viitala Linda ylitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Kaikkonen Anna ylitarkastaja sisäasiainministeriö Varajäsen
Snellman Tiina neuvotteleva virkamies sisäasiainministeriö Jäsen
Karjalainen Virpi ylitarkastaja sisäministeriö/Rajavartiolaitos Jäsen
Hamunen Jaakko yksikönpäällikkö Rajavartiolaitos Varajäsen
Nikander Maarit neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Forsström Angelika ylitarkastaja sisäasiainministeriö Varajäsen
Pennanen Jyrki tarkastuspäällikkö sisäasiainministeriö Jäsen
Saarela Markku erityisasiantuntija sisäasiainministeriö Varajäsen
Vallinheimo Kirsti budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Hirvi Mikko finanssisihteeri valtiovarainministeriö Varajäsen
Suomi Juha-Pekka vanhempi hallitussihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Vänskä-Rajala Katja hankepäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Varajäsen
Vilkko Juha tulliylitarkastaja Tulli Jäsen
Alamäki-Karkiainen Pirkko Pirkko Tulli Varajäsen
Niskanen Risto Ylitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Juslen Jenni ylitarkastaja Poliisihallitus Varajäsen
Helinko Hanna johtaja Maahanmuuttovirasto Jäsen
Tiainen Suvi Ylitarkastaja Maahanmuuttovirasto Varajäsen
Rundgren Anna Ylitarkastaja sisäministeriö Varajäsen
Kariuki Peter ylitarkastaja ETNO Jäsen
Suorsa Nina tarkastaja Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Varajäsen
Sillanpää Elina Ylitarkastaja sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Eskola Pauliina Neuvotteleva virkamies sisäministeriö Vastuuhenkilö
Yli-Vakkuri Laura ylijohtaja sisäasiainministeriö Puheenjohtaja
Sulander Heidi Erityisasiantuntija sisäministeriö Sihteeri
Asiankäsittely eduskunnassa / HE-numero

HE 173/2017 

Säädösnumero

351/2015 903/2014 

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan sisäministeriön asianhallintajärjestelmässä,SMDno-2016-1913.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

23 asiakirjaa


 1. Pöytäkirja 11.5.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/414630/POYTAKIRJA_20170630073048_414630.pdf


 2. Pöytäkirja 27.4.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/414631/POYTAKIRJA_20170630073406_414631.pdf


 3. Pöytäkirja 12.6.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/414633/POYTAKIRJA_20170630073516_414633.pdf


 4. Pöytäkirja 29.5.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/414634/POYTAKIRJA_20170630073546_414634.pdf


 5. Työryhmän kokouksen pöytäkirja 4.9.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/419912/POYTAKIRJA_20171103074906_419912.pdf


 6. Hallituksen esitys 173/2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/420163/ESITYS_20171110144421_420163.pdf


 7.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/420164/ESITYS_20171110144535_420164.pdf


 8. Työryhmän lopullinen loppuraportti

  12.10.2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/419355/RAPORTTI_20171019095232_419355.pdf


 9. 12.10.2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/419356/RAPORTTI_20171019095336_419356.pdf


 10. Lausunto

  29.08.2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417962/LAUSUNTO_20170918075851_417962.pdf


 11. Lausunto

  25.08.2017  Sisäministeriö, hallinto- ja kehittämisosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417961/LAUSUNTO_20170918075727_417961.pdf


 12. Lausunto, ei lausuttavaa

  25.08.2017  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Lausunto

  24.08.2017  Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417959/LAUSUNTO_20170918075106_417959.pdf


 14. Lausunto, 595/03/2017

  23.08.2017  Suomen Kuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417957/LAUSUNTO_20170918074337_417957.pdf


 15. Lausunto, ei lausuttavaa

  22.08.2017  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Lausunto, ÅLR 2017/5467

  22.08.2017  Ahvenanmaan maakuntahallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417958/LAUSUNTO_20170918074628_417958.pdf


 17. Lausunto, HEL 2017-007872 T 03 00 00

  22.08.2017  Helsingin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417960/LAUSUNTO_20170918075440_417960.pdf


 18. Lausunto, D/1881/03.00/2017

  21.08.2017  Jyväskylän kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417955/LAUSUNTO_20170918073913_417955.pdf


 19. Lausunto, ei lausuttavaa

  17.08.2017  Rajavartiolaitoksen esikunta
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Lausunto, ei lausuttavaa

  14.08.2017  Oikeusministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Lausunto

  04.07.2017  Sisäministeriö; maahanmuutto-osasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/415282/LAUSUNTO_20170711054430_415282.pdf


 22. Lausuntopyyntö 30.6.2017

  30.06.2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/417671/LAUSUNTOPYYNTO_20170913103718_417671.pdf


 23. Työryhmän asettamispäätös

  27.04.2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22280/410632/ASETTAMISPAATOS_20170510070901_410632.pdf

Ei julkaisuja