Lakihanke pelastuslain 109 §:n muuttamisesta

Lakihanke pelastuslain 109 §:n muuttamisesta

SM004:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys, jolla pelastuslain 109 §:ää esitetään muutettavan siten, että pelastusviranomaisella olisi mahdollisuus määrätä turvallisuuskriittiset kohteet hankkimaan sekä pitämään toimintakunnossa sellaisia välttämättömiä laitteita, jotka mahdollistavat viranomaisviestinnän myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM004:00/2020

Asianumerot SMDno-2019-1460 , VN/6158/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.2.2020 – 30.6.2021

Asettamispäivä 31.1.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 51/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 75/2021

Pelastuslain 109 §:n muuttaminen siten, että pelastusviranomaisella on toimivalta määrätä turvallisuuskriittiset kohteet hankkimaan sekä pitämään toimintakunnossa sellaisia välttämättömiä laitteita, jotka mahdollistavat viranomaisviestinnän myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Pelastuslain 105 ja 109 §:n muutokset voimaan alkuvuodesta 2021.

Esityksen tavoitteena on turvata viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun viestintäpalvelun käytettävyys pelastuslain 109 §:ssä tarkoitetuissa kohteissa myös siirryttäessä käyttämään uutta laajakaistaista viranomaisviestintäpalvelua. Esityksen tavoitteena on varmistaa pelastusviranomaisen määräyksen noudattaminen välttämättömien viranomaisliittymän käytettävyyttä varmistavia laitteiden hankkimisesta ja toimintakunnossa pitämisestä tarvittaessa uhkasakon ja teettämisuhan avulla.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys, jolla pelastuslain 109 §:ää esitetään muutettavan siten, että pelastusviranomaisella olisi mahdollisuus määrätä turvallisuuskriittiset kohteet hankkimaan sekä pitämään toimintakunnossa sellaisia välttämättömiä laitteita, jotka mahdollistavat viranomaisviestinnän myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lähtökohdat

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia on muutettu vuonna 2019 siten, että lainsäädäntö mahdollistaa nykyisen viranomaisradioverkkoon (VIRVE) perustuvan kapeakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun korvaamisen laaja-kaistaisella viranomaisviestintäpalvelulla (VIRVE 2.0). Laajakaistaisessa viranomaisviestintäpalvelussa viranomaiset käyttäisivät viestintäpalvelunaan kaupallisen teleyrityksen tarjoamaa matkaviestinverkkoa.

Pelastuslain 109 §:ssä säädetään viranomaisverkon käytettävyyttä koskevista erityisistä vaatimuksista. Säännöksen mukaan alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa, jos viranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaiseksi suorittamiseksi.

Voimassa oleva pelastuslain säännös koskee nykyisin käytössä olevaa viranomaisradioverkkoa. Säännös ei mahdollista alueen pelastustointa määräämään rakennuksen tai rakennelman omistajaa hankkimaan ja ylläpitämään laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käytettävyyttä varmistavia laitteita.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.