Elävä laillisuusvalvonta onnistuu-hanke (ELO)

SM012:00/2023 Kehittäminen

ELO-hanke kehittää laillisuusvalvonnasta saatavaa tietoa ja sen raportointia. Hankkeen avulla sisäasianhallinnon laillisuusvalvonnasta tehdään sujuvampaa, läpinäkyvämpää ja laillisuusvalvonnasta saatava tieto on helpommin eri toimijoiden hyödynnettävissä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM012:00/2023

Asianumerot VN/6519/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 28.2.2025

Asettamispäivä 2.3.2023

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää laillisuusvalvonnan tiedon keruuta, raportointia, tiedolla ennakointia, tiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. Tavoitteena on parantaa sekä laillisuusvalvonta-asioista saatavaa lukumäärä- että laadullista tietoa.

Tiivistelmä

ELO-hanke kehittää laillisuusvalvonnasta saatavaa tietoa ja sen raportointia. Hankkeen avulla sisäasianhallinnon laillisuusvalvonnasta tehdään sujuvampaa, läpinäkyvämpää ja laillisuusvalvonnasta saatava tieto on helpommin eri toimijoiden hyödynnettävissä.

Lähtökohdat

Sisäministeriön ja sen hallinnonalan laillisuusvalvontaohjeen mukaan laillisuusvalvonnan seurannan ja raportoinnin tarkoituksena on tuottaa johtamisen kannalta merkityksellistä tilannekuvatietoa organisaatiosta, kehittää riskiperustaista ennakointia ja tähän perustuvaa toiminnan suuntaamista sekä tukea muutostilanteissa oikeiden toimintatapojen muodostamista. Tätä tarkoitusta varten laillisuusvalvonnasta tulisi saada nykyistä paremmin ja helpommin tietoa laillisuusvalvonnassa työskenteleville sekä virastojen ja ministeriön johdolle.

Lisää aiheesta