Alueellisten riskiarvioiden kehittäminen

SM016:00/2021 Kehittäminen

Sisäministeriön asettamassa alueellisten riskiarvioiden kehittämishankkeessa kehitetään alueellisten riskiarvioiden menetelmää ja valmisteluprosessia tulevaa riskiarviointikierrosta varten. Tavoitteena on, että alueellinen riskiarvio palvelisi mahdollisimman hyvin alueellista varautumista ja sen suunnittelua.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM016:00/2021

Asianumerot VN/6162/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 18.3.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisten riskiarvioiden menetelmää ja prosessia tulevaa riskiarviointikierrosta varten. Tavoitteena on, että alueellinen riskiarvio palvelisi mahdollisimman hyvin alueellista varautumista ja sen suunnittelua ja että riskiarvioprosessista muodostuisi jatkuvasti päivittyvä sekä systemaattinen arviointiprosessi.

Hankkeen työryhmä laatii alueellisten riskiarvioiden menetelmää ja prosessia koskevan suunnitelman, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti alueellisten riskiarvioiden menetelmä ja valmisteluprosessi. Lisäksi työryhmä suunnittelee sisällön alueellisten riskiarvioiden valmisteluun tarkoitetulle yhteiselle tekniselle alustalle sekä tukee asiantuntijaryhmänä teknisen alustan suunnittelussa.

Tiivistelmä

Sisäministeriön asettamassa alueellisten riskiarvioiden kehittämishankkeessa kehitetään alueellisten riskiarvioiden menetelmää ja valmisteluprosessia tulevaa riskiarviointikierrosta varten. Tavoitteena on, että alueellinen riskiarvio palvelisi mahdollisimman hyvin alueellista varautumista ja sen suunnittelua.

Lähtökohdat

Valtakunnallisen riskiarvion kokonaisuus muodostuu kansallisesta sekä alueellisista riskiarvioista. Kansallisesti ja alueellisesti arvioidut riskit muodostavat perusteet sille, millaisiin riskeihin eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden on varauduttava. Kansallisesti ja alueellisesti arvioidut riskit auttavat myös kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja ne toimivat priorisoinnin välineenä.

Sisäministeriön toimeksiannon mukaan alueelliset riskiarviot valmisteltiin pelastuslaitosten ja aluehallintovirastojen johdolla vuonna 2018. Alueelliset riskiarviot valmisteltiin osana kansallisen riskiarvion päivitystyötä. Alueellisten riskiarvioiden kehittämistä jatketaan edellisen riskiarviokierroksen pohjalta sisäministeriön asettamassa kehittämishankkeessa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta