Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

SM0192:00/13/02/1997 Kehittäminen

Yhteistyöryhmän tehtävänä on: Hallinnonalojen yhteistyön edistäminen maaseutupolitiikassa, erityisesti uusien toimintatapojen luominen
ja toteuttaminen asioissa, jotka ovat usean hallinnonalan yhteisiä tai uusina asioina jäävät ilman riittävää huomiota. Maaseutupolitiikan ohjelma- ja hanketoiminnan tukeminen sisältäen esityksen tekemisen ns. maaseuturahan jakamisesta alueellisesti sekä maaseuturahan käyttämisestä
valtakunnallisiin maaseutupolitiikan kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Valtioneuvoston antamien useita hallinnonaloja koskevien maaseutupoliittisten kannanottojen valmistelu. Yhteistyöryhmän omien maaseutupoliittisten kannanottojen ja ehdotusten tekeminen. Maaseutupolitiikan kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen koordinointi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM0192:00/13/02/1997

Asianumerot 2/041/95

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.1995 – 31.3.1999

Asettamispäivä 30.3.1995

Tavoitteet ja tuotokset

Tällä ohjelmallisen alue- ja maaseutupolitiikan
edellyttämällä yhteistyöjärjestelyllä tuetaan valtakunnallista, alueellista ja paikallista maaseudun kehittämistyötä sekä lisätään valmiuksia osallistua Euroopan unionin aluekehitys- ja rakenneohjelmiin.

Tiivistelmä

Yhteistyöryhmän tehtävänä on: Hallinnonalojen yhteistyön edistäminen maaseutupolitiikassa, erityisesti uusien toimintatapojen luominen
ja toteuttaminen asioissa, jotka ovat usean hallinnonalan yhteisiä tai uusina asioina jäävät ilman riittävää huomiota. Maaseutupolitiikan ohjelma- ja hanketoiminnan tukeminen sisältäen esityksen tekemisen ns. maaseuturahan jakamisesta alueellisesti sekä maaseuturahan käyttämisestä
valtakunnallisiin maaseutupolitiikan kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Valtioneuvoston antamien useita hallinnonaloja koskevien maaseutupoliittisten kannanottojen valmistelu. Yhteistyöryhmän omien maaseutupoliittisten kannanottojen ja ehdotusten tekeminen. Maaseutupolitiikan kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen koordinointi.