Sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpojen (eArvat) palautusprosentti

Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen; sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpojen (eArvat) palautusprosentti

SM024:00/2018 Säädösvalmistelu

Veikkaus Oy on esittänyt, että yhtiön rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 9 kohtaa muutettaisiin siten, että sähköisesti toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa (eArvat) palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin 45—70 prosentista 50–90 prosenttiin pelin kokonaisvaihdosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM024:00/2018

Asianumerot SMDno-2018-1654

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.9.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 31.8.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1179/2018

Tiivistelmä

Veikkaus Oy on esittänyt, että yhtiön rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 9 kohtaa muutettaisiin siten, että sähköisesti toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa (eArvat) palautusprosentin sallittu vaihteluväli nostettaisiin 45—70 prosentista 50–90 prosenttiin pelin kokonaisvaihdosta.