Sisäisen turvallisuuden strategia 2017-2020

SM031:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanosuunnitelma ja indikaattorit, seurata strategian toimeenpanoa sekä raportoida toimenpiteiden toteutumisesta säännöllisesti sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmälle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM031:00/2017

Asianumerot SMDno-2017-1610

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2017 – 31.5.2019

Asettamispäivä 11.10.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanosuunnitelma ja indikaattorit, seurata strategian toimeenpanoa sekä raportoida toimenpiteiden toteutumisesta säännöllisesti sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmälle.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta pohjautuu toukokuussa 2016 eduskunnalle annettuun sisäisen turvallisuuden selontekoon.

Lisätietoja