Vapaaehtoisen paluun avustaminen

Vapaaehtoisen paluun avustuksesta annetun sisäministeriön asetuksen uudistaminen

SM041:00/2019 Säädösvalmistelu

Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2019.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM041:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1651

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.9.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 18.9.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta siten, että uusi asetus tulee voimaan 1.1.2020 edellisen asetuksen voimaantulon päätyttyä.

Tiivistelmä

Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2019.

Lähtökohdat

Sisäministeriö antoi 19 päivänä joulukuuta 2018 voimaan tulleen asetuksen (1278/2018) vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetus perustuu kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:ään.