Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SM045:00/2022 Säädösvalmistelu

Asetukseen tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia lakimuutoksista johtuen sekä muutoksia, jotka johtuvat asetuksen soveltamisessa havaituista käytännön tarpeista. Asetukseen esitetään lisättäväksi Veikkaus Oy:lle uusi tapa toimeenpanna sähköisesti toimeenpantavia rahapika-arpoja ja raha-automaattien enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutettaisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM045:00/2022

Asianumerot VN/24756/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 9.5.2022 – 30.9.2023

Asettamispäivä 9.5.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 937/2023

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Tiivistelmä

Asetukseen tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia lakimuutoksista johtuen sekä muutoksia, jotka johtuvat asetuksen soveltamisessa havaituista käytännön tarpeista. Asetukseen esitetään lisättäväksi Veikkaus Oy:lle uusi tapa toimeenpanna sähköisesti toimeenpantavia rahapika-arpoja ja raha-automaattien enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutettaisiin.

Lisää aiheesta