Virkapukuasetus

Poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen muuttaminen

SM047:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetusmuutos koskien Suomen pienoislipun käyttöä kaikissa poliisin virka-asusteissa myös kotimaassa eikä vain kansainvälisissä tehtävissä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM047:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.11.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 14.11.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 62/2020

Yhteyshenkilö
Anna Kivimäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 163 597

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetusmuutos koskien Suomen pienoislipun käyttöä kaikissa poliisin virka-asusteissa myös kotimaassa eikä vain kansainvälisissä tehtävissä.

Lähtökohdat

Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta (1106/2013) on annettu poliisilain (872/2011) 9 luvun 10 §:n 2 momentin nojalla. Asetuksen 2 luvussa luetellaan poliisin virkapuvussa käytettävät, virka-asemaa osoittavat tunnukset ja muut merkit. Virkapuvussa käytettäviä merkkejä ovat muun muassa erilaiset kaulusmerkit, kaluunanauhat sekä virkalakissa käytettävät merkit.

Poliisihallitus on toimittanut sisäministeriön poliisiosastolle esityksen 21.5.2019, jonka mukaan olisi tarpeen lisätä Suomen kansallislippu niihin poliisin virkavaatteisiin, joita on mahdollista käyttää kansainvälisissä tehtävissä, harjoituksissa tai vierailujen yhteydessä. Sisäministeriö on esityksen johdosta antanut asetuksen poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta (998/2019). Asetus tuli voimaan 1.11.2019. Voimassa olevan asetuksen mukaan kansainvälisissä tehtävissä toimivan poliisin virkapukineiden vasemmassa hihassa poliisin tunnuskuvan yläpuolella voi olla brodeerattu Suomen kansallislippu.