Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu

SM066:00/2011 Säädösvalmistelu

Hanke valmistellaan hallituksen esityksen muotoon siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2012. Hankkeen aikana tulee selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset erityisesti seuraavista turvallisuusalaa koskevista asiakokonaisuuksista:

- Poliisin ja yksityisen turvallisuusalan välinen työnjako.

- Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tehtävät, toimivaltuudet ja toimialueet sekä valvonta ja koulutus.

- Onko perusteltua siirtää joitakin järjestyksenvalvojatehtäviä selkeästi osaksi vartioimisliiketoimintaa ja vartijan tehtäviä.

- Turvasuojaustoiminta ja sitä koskeva sääntely.

- Turvallisuuskonsultointi ja sitä koskeva sääntely.

Lisäksi tulee laatia ehdotus mahdollisiksi tarvittavaksi muutoksiksi poliisin suoriteperusteisiin lupamaksuihin (Poliisin maksuasetus) koskien yksityistä turvallisuusalaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM066:00/2011

Asianumerot

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.11.2011 – 31.12.2015

Asettamispäivä 17.11.2011

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 22/2014 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 351/2014

Hyväksytty säädös 1085/2015
Hyväksytty säädös 1086/2015
Hyväksytty säädös 1087/2015
Hyväksytty säädös 1088/2015
Hyväksytty säädös 1089/2015
Hyväksytty säädös 1090/2015
Hyväksytty säädös 1091/2015
Hyväksytty säädös 1092/2015
Hyväksytty säädös 1093/2015
Hyväksytty säädös 1094/2015
Hyväksytty säädös 1095/2015
Hyväksytty säädös 1096/2015
Hyväksytty säädös 1097/2016
Hyväksytty säädös 1098/2015
Hyväksytty säädös 1099/2015
Hyväksytty säädös 1100/2015

Tavoitteet ja tuotokset

Nyt asetettavan lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön ajantasaistaminen sekä toimivaltuuksien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen, yksityisen turvallisuusalan ja poliisin välisen yhteistyön kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen sekä alan koulutuksen ja valvonnan kehittäminen.

Tiivistelmä

Hanke valmistellaan hallituksen esityksen muotoon siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2012. Hankkeen aikana tulee selvittää ja tämän perusteella tehdä perustellut ehdotukset erityisesti seuraavista turvallisuusalaa koskevista asiakokonaisuuksista:

- Poliisin ja yksityisen turvallisuusalan välinen työnjako.

- Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tehtävät, toimivaltuudet ja toimialueet sekä valvonta ja koulutus.

- Onko perusteltua siirtää joitakin järjestyksenvalvojatehtäviä selkeästi osaksi vartioimisliiketoimintaa ja vartijan tehtäviä.

- Turvasuojaustoiminta ja sitä koskeva sääntely.

- Turvallisuuskonsultointi ja sitä koskeva sääntely.

Lisäksi tulee laatia ehdotus mahdollisiksi tarvittavaksi muutoksiksi poliisin suoriteperusteisiin lupamaksuihin (Poliisin maksuasetus) koskien yksityistä turvallisuusalaa.

Lähtökohdat

Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti 14.11.2008 yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistusta koskevan hankkeen siten, että hanke toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Hankkeen ensimmäistä vaihetta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.12.2010 ja vartijan voimankäytön koulutusta koskeva uusi sisäasiainministeriön asetus 1.3.2011. Hankkeen toimikausi päättyi 31.12.2010.

Sisäasiainministeriö on järjestänyt kaksi yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa laajaa kuulemistilaisuutta, toisen viranomaistahojen edustajille kesäkuussa 2010 ja toisen alan yksityisille etujärjestöille maaliskuussa 2011.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 22.6.2011 todetaan kohdassa Sisäinen turvallisuus, että hallituskauden kuluessa yksityisen turva-alan lainsäädäntöä selkiytetään.