Hanna Aaltonen on saanut konkreettisen kosketuksen tulevaisuuden työtehtäviinsä

Korkeakouluharjoittelijana keväällä 2019 maahanmuutto-osastolla

Mitä opiskelet ja mitä teet sisäministeriössä?

Opiskelen viidettä vuotta sosiologiaa Jyväskylän yliopistossa ja olen harjoittelussa sisäministeriön maahanmuutto-osaston politiikkayksikössä. Harjoittelun aikana olen esimerkiksi kirjoittanut erilaisia taustamateriaaleja, auttanut tiedonhaussa, kääntänyt asiakirjoja suomeksi, valmistellut kokouksia ja tapaamisia sekä päässyt myös itse osallistumaan niihin. Työtehtävät ovat liittyneet varsinkin EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamistyöhön ja olen päässyt myös seuraamaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvää valmistelua.

Mikä on ollut harjoittelussasi parasta?

Uuden oppiminen sekä mukavat työkaverit. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia, minkä ansiosta pääsee tutustumaan monenlaisiin ministeriössä meneillään oleviin valmisteluihin. Välillä toimeksiantoja harjoittelijalle on vähemmän ja välillä työtehtäviä pitää priorisoida, mikä myös tuo kivaa vaihtelevuutta työpäiviin. Maahanmuutto-osastolla on erittäin asiantunteva henkilökunta ja heiltä onkin saanut helposti apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin, vaikkei hyvistä tiedonhakutaidoista kylläkään ole haittaa harjoittelun aikana. Kaiken kaikkiaan olen oppinut paljon niin ministeriössä työskentelystä kuin Suomen ja EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta, sekä sen kehittämiseen tähtäävistä toimista.

Onko jokin asia yllättänyt sinut harjoittelun aikana?

Työtehtävien monipuolisuus sekä työympäristö, joka on erittäin harjoittelijamyönteinen. Harjoittelija otetaan työyhteisöön mukaan tasavertaisena jäsenenä ja asioihin perehtymiseen saa käyttää aikaa.

Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, voisitko kuvitella työskenteleväsi valtiolla myös jatkossa?

Lähitulevaisuuden tavoitteenani on valmistuminen yliopistosta, jonka jälkeen haluaisin löytää koulutustani vastaavaa työtä. Tämä kolmen kuukauden harjoittelu oli ensimmäinen konkreettinen kosketus siihen, millaisissa tehtävissä voisin yhteiskuntatieteilijänä tulevaisuudessa toimia. Voisin ehdottomasti kuvitella työskenteleväni valtiolla ja maahanmuuttoasioiden parissa. Tämä on ollut antoisa kokemus ja voin lämpimästi suositella maahanmuutto-osastoa kaikille harjoittelua harkitseville!