Hyppää sisältöön
Media

Toimintamalli ohjaa viranomaisia ja järjestöjä taistelualueilta palaavien integroinnissa

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.3.2017 14.34
Tiedote 133/2017

Laaja-alainen toiminta taistelualueilta palaavien kanssa on tärkeää koko suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden kannalta. Sisäministeriön johdolla valmisteltu raportti ja toimintamalli hyväksyttiin 29. maaliskuuta sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä. Tavoitteena on vähentää taistelualueelta palaaviin liittyvää väkivallan ja radikalisoitumisen riskiä mm. edistämällä heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

- Kaikkien palaajien kohdalla selvitetään ensin, mitä he ovat tehneet taistelualueella ollessaan. Henkilöt, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Palaajien joukossa on myös henkilöitä, esimerkiksi lapsia, joita ei epäillä rikoksista, mutta joiden integroituminen takaisin yhteiskuntaan on turvallisuuden kannalta tärkeää. He saattavat tarvita apua esimerkiksi väkivaltaisesta aatemaailmasta irtautumiseen tai traumojen käsittelyyn. Näistä toimenpiteistä on hyviä kansainvälisiä kokemuksia, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Viranomaisten tietojen mukaan noin 80 henkilöä on lähtenyt Syyrian ja Irakin taistelualueille Suomesta. Joukossa on miehiä, naisia, perheitä ja alueella syntyneitä lapsia. Toistaiseksi noin 20 henkilöä on palannut takaisin Suomeen. Raportin tarkastelun kohteena olevat taistelualueelta palaavat ovat Suomen kansalaisia tai henkilöitä, jotka voivat palata Suomeen, koska heillä on voimassa oleva oleskelulupa. Näin ollen raportissa ei ole tarkasteltu taistelualueilta palaavien maahantulon estämiseen liittyviä kysymyksiä.

Kukaan ei saa jäädä toimien ulkopuolelle

Toimintamallin valmistellut työryhmä käsitteli myös kolmannen sektorin järjestöjen toimintaa ja sitä, miten järjestöjen tuottamat palvelut tulisi liittää viranomaisten toimintaan. Käytännössä viranomaiset, järjestöt ja kunnat toimivat yhteistyössä varmistaen, että kukaan ei jää toimien ulkopuolelle. Kunnilla on taistelualueelta palaavien kanssa toimimisessa tärkeä rooli. Myös poliisin koordinoima Ankkuritoiminta, jossa autetaan syrjäytyneitä nuoria, on tärkeä tekijä palaajien kanssa tehtävässä työssä.

Raportissa esitetty toimintamalli sisältää turvallisuusviranomaisten lisäksi muiden viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä opetusviranomaisten vastuulla olevia toimia. Toimintamalli edellyttää myös järjestöjen osallistumista. Työryhmän raporttia tullaan esittelemään laajasti toimintaan osallistuville toimijoille sekä muille asian kannalta keskeisille tahoille tavoitteena edistää toimintamallin käyttöönottoa.

Työssä on huomioitu kansainvälinen tieto ja kokemukset. YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa jäsenmaita tehostamaan toimintaansa taistelualueelta palaajien kanssa ottamalla käyttöön laajasti rikosoikeudelliset ja väkivaltaisesta radikaalista aatemaailmasta irrottautumista edistävät keinot sekä integraatiota yhteiskuntaan edistävät keinot palaajien kohdalla. Samaa laaja-alaista lähestymistapaa korostetaan myös EU:ssa.

Sisäministeriön raportti 29.3.

Esitysaineisto 29.3.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370, sisäministeriö