Hoppa till innehåll
Media

Verksamhetsmodell styr myndigheter och organisationer i integreringen av dem som återvänder från konfliktområden

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.3.2017 14.34 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 10.22
Pressmeddelande 133/2017

Omfattande verksamhet med dem som återvänder från konfliktområden är viktig med tanke på hela det finländska samhällets säkerhet. En rapport och verksamhetsmodell som bereddes under ledning av inrikesministeriet godkändes den 29 mars i ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården. Målet är att minska risken för våld och radikalisering bland dem som återvänder från konfliktområden bl.a. genom att främja deras integrering i det finländska samhället.

 - I fråga om alla de som återvänder utreder man först vad de har gjort i konfliktområdet. De personer som har gjort sig skyldiga till brott ska ställas till straffrättsligt ansvar för sina gärningar. Bland dem som återvänder finns också personer, t.ex. barn, som inte misstänks för brott men vars integration i samhället är viktig med tanke på säkerheten. De kan behöva hjälp med att t.ex. lösgöra sig från våldsglorifierande idévärld eller behandla trauman. Det finns goda internationella erfarenheter av dessa åtgärder, berättar utvecklingschef Tarja Mankkinen.

Enligt myndighetsuppgifter har ca 80 personer begett sig från Finland till konfliktområdena i Syrien och Irak. Bland dem finns män, kvinnor, familjer och barn som fötts i området. Hittills har ca 20 personer återvänt till Finland. De personer som återvänder från konfliktområden och som rapporten omfattar är finska medborgare eller personer som kan återvända till Finland eftersom de har ett gällande uppehållstillstånd. Således behandlar rapporten inte frågor som gäller förhindrande av sådana personers inresa i landet som återvänder från konfliktområden.

Ingen får lämnas utanför åtgärderna

Den arbetsgrupp som berett verksamhetsmodellen behandlade också verksamheten hos organisationer inom den tredje sektorn samt hur de tjänster som organisationerna producerar bör förenas med myndigheternas verksamhet. I praktiken samarbetar myndigheterna, organisationerna och kommunerna för att säkerställa att ingen förblir utanför åtgärderna. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att arbeta med de personer som återvänder från konfliktområden. Också Ankkuri-verksamheten, som samordnas av polisen och där man hjälper utslagna ungdomar, är en viktig faktor i arbetet med de återvändande.

Den verksamhetsmodell som ingår i rapporten innehåller förutom åtgärder som hör till säkerhetsmyndigheternas ansvarar också åtgärder som andra myndigheter, t.ex. social- och hälsovårdsmyndigheterna och undervisningsmyndigheterna ansvarar för. Verksamhetsmodellen förutsätter att även organisationerna deltar. Arbetsgruppens rapport kommer att i stor omfattning presenteras till dem som deltar i verksamheten samt till andra aktörer som är viktiga med tanke på frågan, med målet att främja ibruktagandet av verksamhetsmodellen.

I arbetet har man uppmärksammat internationella uppgifter och erfarenheter. FN:s säkerhetsråd uppmanar medlemsländerna att effektivisera arbetet med dem som återvänder från konfliktområden genom att i stor omfattning ta i bruk straffrättsliga medel samt sådana medel som främjar de återvändandes kamp mot våldsglorifierande radikal idévärld och integration i samhället. Samma omfattande tillvägagångssätt framhävs också i EU.

Ytterligare information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, inrikesministeriet