Hyppää sisältöön
Media

STM, SM, HUS ja Maahanmuuttovirasto tiedottavat
Suomi auttaa ukrainalaisia myös osallistumalla potilaiden evakuointiin

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.7.2022 15.12
Tiedote 178/2022

Suomi on sitoutunut auttamaan Ukrainaa myös osallistumalla Ukrainaista tulevien potilaiden lääkinnälliseen evakuointiin ja hoitoon yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Siirrot on jo aloitettu.

Potilaiden siirrot hoidetaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Sen avulla jo yli 700 ukrainalaista potilasta on saanut hoitoa jostain pelastuspalvelumekanismissa mukana olevasta maasta. 

Potilassiirroista päätetään yhteistyössä Ukrainan ja EU-maiden kesken. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä sairaanhoitopiirit yhdessä arvioivat, voidaanko potilaita ottaa Suomeen. Arvio tehdään muun muassa sen perusteella, millaisia voimavaroja terveydenhuollossa on käytettävissä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa koordinoi potilaiden vastaanottoon liittyvät käytännön järjestelyt. Sisäministeriö tukee sosiaali- ja terveysministeriötä potilaiden evakuointikuljetusten järjestämisessä. 

Potilaiden evakuoinnit on syytä jättää viranomaisille

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni suomalainen on halunnut osallistua ukrainalaisten auttamiseen. Osa auttajista on hakenut ihmisiä oma-aloitteisesti taistelualueelta. Viranomaiset ymmärtävät ihmisten auttamishalun, mutta muistuttavat, että taistelualueelta tulevat ihmiset tarvitsevat usein erityistä tukea.

”On hienoa, että niin moni haluaa auttaa ukrainalaisia. Haavoittuneiden, sairaiden, vammaisten ja muiden erityisryhmien siirrot on kuitenkin syytä jättää viranomaisille, koska siirtoihin liittyy isoja riskejä ihmisten terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta,” erityisasiantuntija Krista Lyyra sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

Ukrainan viranomaisilla on omat vaatimuksensa siirrettävien potilaiden terveyden ja annettavan hoidon maksuttomuuden takaamiseksi. Näiden täyttäminen vaatii viranomaisyhteistyötä Suomen suuntaan hyvissä ajoin ennen kuljetusten järjestämistä. Pelastuspalvelumekanismin avulla myös turvalliset kuljetukset esimerkiksi lentoteitse ovat mahdollisia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa koordinoi potilaiden vastaanottoon liittyvät käytännön järjestelyt. Sisäministeriö tukee sosiaali- ja terveysministeriötä potilaiden evakuointikuljetusten järjestämisessä. Maahanmuuttovirasto vastaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien vastaanottopalveluista ja tilapäisen suojelun myöntämisestä Venäjän hyökkäystä pakeneville.

Potilaiden siirroissa huomioidaan aina sairaalakapasiteetin riittävyys

Ennen evakuointien toteutusta arvioidaan, mikä on Suomen palvelujärjestelmän kantokyky sillä hetkellä ja varmistetaan, ettei hoitokapasiteetti vaarannu.

”On tärkeää varmistaa jo ennen Suomeen tuloa, että potilaat todella voivat saada tarvitsemansa hoidon. Ukrainan viranomaiset edellyttävät tätä vastaanottavilta mailta,” erityisasiantuntija Krista Lyyra sanoo.

Ukrainan viranomaiset edellyttävät tätä vastaanottavilta mailta. Siksi siirroista on sovittava ennalta yhdessä suomalaisten sairaaloiden kanssa. 

HUSin vs. johtajaylilääkäri Esko Kemppaisen mukaan sairaaloiden henkilöstöllä on suuri halu auttaa ukrainalaisia.  

”Kun sodassa loukkaantuneita siirretään jatkohoitoon, on kuitenkin tärkeää, että toiminta on etukäteen suunniteltua, siirron riskit huomioivaa sekä ajoituksellisesti harkittua”, Kemppainen sanoo.  

Potilailla tulee sairaalahoidon jälkeen olla paikka, minne heidät voidaan kotiuttaa ja huolehtia tarvittavasta kuntoutuksesta. Potilaiden mukana voi tulla omaisia. Heidän vastaanotostaan ja palveluistaan on huolehdittava suunnitellusti, jotta nämä voivat olla lähellä hoidossa olevaa omaistaan.

Potilassiirtojen tarkkoja tietoja ei kerrota, jotta operaatioiden ja siirrettävien henkilöiden turvallisuus ja tietosuoja voidaan varmistaa.

Suomi auttaa Ukrainaa monin tavoin

Tähän mennessä yli 33 000 ukrainalaista on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta ja on turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän piirissä. 

Suomesta on myös toimitettu Ukrainaan runsaasti materiaalista apua. Suomesta on lähetetty 22 rekka-autollista Ukrainan pyytämää siviilipuolen hätäapua.

”Apuun lukeutuu muun muassa lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, hätämajoitusta, pelastustoimen varusteita ja varavoimalaitteita. Ukrainaan on lähetetty myös 13 ambulanssia ja neljä sammutusautoa,” yksikön johtaja Pasi Ryynänen sisäministeriöstä kertoo.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Krista Lyyra, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 587, [email protected]
vs. johtajaylilääkäri Esko Kemppainen, HUS, p. 09 471 72427, [email protected]
yksikön johtaja Pasi Ryynänen, p. 050 517 2598, [email protected] 
tulosalueen johtaja Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto, p. 0295 433 036, [email protected]