Hyppää sisältöön
Media

AMIF-rahastosta lähes 6 miljoonaa euroa avustusta turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2022 11.35
Tiedote

Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF-rahasto) myönnetään tämän vuoden ensimmäisessä haussa lähes 6 miljoonaa euroa avustusta seitsemään hankkeeseen, joiden tavoitteena on edistää muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa kehittämällä ja vahvistamalla turvapaikka- ja maahanmuutto- ja kotoutumisasioihin liittyviä menettelyitä, kapasiteettia ja tietopohjaa.

Operatiivista tukea maahanmuuttovirastolle

Maahanmuuttovirastolle (Migri) myönnettiin n. 2,2 miljoonaa euroa operatiivista tukea joustavan turvapaikkamenettelyn jatkuvuuden ja ylläpidon takaamiseen. Operatiivisen tuen avulla on tarkoitus varmistaa turvapaikanhakijoiden hakemusten tehokas käsittely ja turvapaikkapäätösten korkea laatu jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Migri sai operatiivista tukea myös paluuneuvonnan ylläpitämiseen. Migrin paluuneuvonnan tarkoituksena on tukea palaajien kestävää uudelleenkotoutumista ohjaamalla vastaanottokeskuksia paluuneuvonnan ja -järjestelyjen toteuttamisessa ja ylläpidossa yhteistyössä kansainvälisten sidosryhmien kanssa (mm. EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex).

AMIF-rahastosta myönnettiin Migrille operatiivisen tuen lisäksi avustusta myös vastaanotto-olosuhteiden kehittämiseen. Migrin VOK-valmius hankkeessa kehitetään Maahanmuuttoviraston Helsingin, Oulun sekä Joutsenon vastaanottokeskusten tiloja, varustusta sekä infrastruktuuria vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tukemaan varautumisvalmiutta vastaamaan äkillisiin muutoksiin turvapaikkahakijoiden määrissä.

Järjestelmien ja automaation kehitystä vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita

AMIF-rahastosta tuetaan n. 382 000 eurolla Migrin ”IPA-itsepalveluautomaatti asiointiin ja tunnistautumiseen”-hanketta, jossa testataan itsepalveluautomaattia ratkaisuna lupa-asioinnin tehostamiseen. Tavoitteena on luoda ratkaisu, jolla asiakas voidaan tunnistaa luotettavasti ja tehokkaasti. Automaattien käyttöönotto nopeuttaa ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiakkaiden asiointia maahanmuuttoviraston kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa ratkaisua muiden viranomaisten ja toimijoiden käyttöön Suomessa ja ulkomailla esim. etäpalveluiden tueksi.

Migrin AURA - Automaattisen ratkaisun ja jälkikäteisen lupavalvonnan mahdollistaminen-hanke saa tukea n. 1,4 miljoonaa euroa. AURA-hankkeen tavoitteena on edistää automaation käytön laajentamista Maahanmuuttovirastossa ja kehittää siihen liittyviä toimintatapoja.

Yhteisölähtöistä kotoutumista

Suomen Punainen Risti saa n. 982 000 euroa avustusta Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilottiin. Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja testata yhteisökummitoimintaa kiintiöpakolaisia vastaanottavissa kunnissa. Pakolaiset kotoutuvat turvalliseen yhteisöön, jossa kummien ja muiden toimijoiden avulla heidän sosiaaliset kontaktinsa monipuolistuvat edistäen kotoutumista. Hankkeen päämääränä on tuottaa Suomen kontekstiin soveltuva yhteisölähtöisen kotoutumisen malli. Hankekumppaneina ovat Kirkkohallitus, Ammattikorkeakoulu Humak sekä neljä SPR:n piiriä.

AMIF-rahastosta myönnettiin avustusta myös INTEGRATION 2022- tapahtuman järjestämiseen.  Kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton parissa työskenteleville suunnatun tapahtuman tavoitteena on edistää kumppanuuksien vahvistamista viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä. Tapahtuma järjestettiin Tampereella 7.-8.11.2022. Teemana tänä vuonna oli toimintaympäristössämme tapahtuvat suuret muutokset (ml. kotoutumislain uudistus, hyvinvointialueiden käynnistyminen ja muutokset työllisyyspalveluissa).

Ohjelmakaudella 2021-2027 Suomen AMIF-ohjelman kautta on myönnettävissä avustuksina yhteensä n. 62,4 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden toinen haku järjestettiin lokakuussa 2022 ja hakemuksia käsitellään parhaillaan. Seuraava haku järjestetään keväällä 2023. 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]
asiantuntija Tuire Pylvänäinen, p. 0295 488 578 [email protected]