Hoppa till innehåll
Media

Nästan 6 miljoner euro beviljas ur AMIF-fonden för asyl- och migrationsfrågor

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 11.35
Pressmeddelande

I den första utlysningen för programperioden 2021–2027 för EU-fonderna för inrikes frågor beviljas nästan 6 miljoner euro i understöd ur Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF-fonden). Sju projekt får understöd. Projekten syftar till att främja en effektiv hantering av migrationsfrågor genom att utveckla och stärka förfaranden, kapacitet och informationsunderlag i anslutning till asyl-, migrations- och integrationsfrågor.

Migrationsverket får driftsstöd

Migrationsverket beviljades cirka 2,2 miljoner euro i driftsstöd för att trygga kontinuiteten i och upprätthållandet av ett flexibelt asylförfarande. Syftet är att med hjälp av driftsstödet säkerställa en effektiv behandling av asylsökandenas ansökningar och asylbeslutens höga kvalitet i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö.

Migrationsverket fick driftsstöd också för att upprätthålla rådgivning om återvändande. Syftet med Migrationsverkets rådgivning om återvändande är att stödja en hållbar återintegration av återvändare genom att i samarbete med internationella samarbetspartner (till exempel Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex) styra förläggningarna när det gäller att genomföra och upprätthålla rådgivningen om och arrangemangen för återvändande.

Migrationsverket beviljades stöd ur AMIF-fonden också för utveckling av mottagningsförhållandena. I Migrationsverkets projekt om flyktingförläggningarnas beredskap utvecklas Migrationsverkets lokaler i flyktingförläggningarna i Helsingfors, Uleåborg och Joutseno samt förläggningarnas utrustning och infrastruktur så att de svarar på dagens behov och stöder beredskapen att svara på plötsliga förändringar i antalet asylsökande.

Systemen och automationen utvecklas så att de ska motsvara de föränderliga servicebehoven

Ur AMIF-fonden beviljas cirka 382 000 euro för att stödja Migrationsverkets projekt ”IPA-självbetjäningsautomat för ärendehantering och identifiering” där en självbetjäningsautomat testas som en lösning till effektivare tillståndstjänster. Målet är att skapa en lösning genom vilken kunden kan identifieras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Med hjälp av automater kan utländska kunder uträtta sina ärenden hos Migrationsverket snabbare och smidigare. På lång sikt är målet att utvidga innovationen så att även andra myndigheter och aktörer i Finland och utomlands ska kunna använda den till exempel som stöd för distanstjänster.

Migrationsverkets projekt AURA, Möjliggörande av automatiskt avgörande och tillståndsövervakning i efterhand, får cirka 1,4 miljoner euro i stöd. AURA-projektet har som mål att främja en mer utvidgad användning av automation i Migrationsverket och utveckla därtill relaterade verksamhetssätt.

Samhällsorienterad integration

Finlands Röda Kors får cirka 982 000 euro i understöd för ett pilotförsök med samhällsorienterad integration. Målet för projektet är att inleda och testa samhällsfadderverksamhet i kommuner som tar emot kvotflyktingar. Flyktingarna integreras i en säker gemenskap där de med hjälp av faddrar och andra aktörer får mångsidigare sociala kontakter, vilket främjar integrationen. Syftet med projektet är att producera en modell för samhällsorienterad integration som är lämplig för Finlands kontext. I projektet deltar Kyrkostyrelsen, Humanistiska yrkeshögskolan Humak och fyra av FRK:s distrikt.

AMIF-fonden beviljade också understöd för ordnande av evenemanget Integration 2022.  Målet för evenemanget, som är avsett för dem som arbetar med integration och flyktingmottagning, är att främja starkare partnerskap mellan myndigheter, den tredje sektorn och företagsvärlden. Evenemanget ordnades i Tammerfors den 7–8 november 2022. I år var temat för evenemanget de stora förändringar som sker i vår verksamhetsmiljö, inklusive reformen av lagen om främjande av integration, inledandet av verksamheten i välfärdsområdena och förändringarna i sysselsättningstjänsterna.

Under programperioden 2021–2027 uppgår det understöd som kan beviljas via Finlands AMIF-program till totalt cirka 62,4 miljoner euro. Programperiodens andra utlysning ordnades i oktober 2022 och ansökningarna är just nu under behandling. Följande utlysning ordnas våren 2023. 

Ytterligare information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]
Tuire Pylvänäinen, sakkunnig, tfn 0295 488 578 [email protected]