Hyppää sisältöön
Media

Ankkuritiimit puuttuvat varhaisessa vaiheessa nuoren ongelmiin - uudistettu käsikirja on julkaistu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.1.2023 10.37
Tiedote

Ankkuritoiminnan käsikirja ohjaa moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Uudistettu käsikirja kiinnittää huomiota myös verkossa tapahtuvan rikollisuuden ehkäisyyn nuorten keskuudessa.

Ankkuritiimit puuttuvat varhaisessa vaiheessa tilanteisiin, jossa nuori alkaa tehdä rikoksia, käyttää päihteitä tai nuoren käytös herättää muuta huolta. Nuoren tilanteeseen voidaan puuttua myös muissa vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi silloin, kun perheessä on väkivaltaa.

Ankkuritiimejä on kaikilla poliisilaitoksilla. Työtä tehdään tiimeissä, joihin kuuluu asiantuntijoita poliisista, sosiaali- ja terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea. Tarvittaessa nuori ohjataan muun hoidon, palveluiden ja tuen piiriin. 

Ankkuritoiminnan käsikirja on suunnattu ammattilaisille. Sen tarkoitus on tukea ankkuritoiminnan työntekijöitä työn toteuttamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Käsikirja ohjeistaa käytännössä esimerkiksi ankkuritoiminnan prosessista, tehtävistä ja toimintamuodoista. Tavoite on, että toiminta on yhdenmukaista koko maassa. Ankkurikäsikirja julkaistiin vuonna 2019 ja tämä on sen ensimmäinen päivitys.

Verkossa tapahtuvat rikokset edellyttävät uusia menetelmiä 

Uudistetussa käsikirjassa kiinnitetään huomiota myös tietoverkkorikollisuuteen. Poliisin kyberrikostilastoissa nuoret ja alaikäiset ovat yliedustettuina Suomessa ja kansainvälisesti. Verkkoyhteisöjen tai muun sosiaalisen ympäristön rooli on usein keskeinen rikollisessa kehityksessä.

Lasten ja nuorten verkossa kohtaamien uhkien ja riskien tunnistaminen ja verkossa tapahtuvaan rikolliseen riskikäyttäytymiseen puuttuminen edellyttää myös ankkuritoiminnassa uusia menetelmiä. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Keskusrikospoliisin kanssa.

- Lapset ja nuoret ovat it-taidoiltaan osaavia, mutta laillisen ja laittoman toiminnan eroja netissä tai rikosten seurauksia ei aina ymmärretä. Nuoren rikoskierre voi edetä esimerkiksi lievien rikoksien ja hakkerointikokeilujen kautta kohti taloudellista motivoitunutta tietoverkkorikollisuuden laajaa kirjoa, kertoo erityisasiantuntija Emilia Hämäläinen.

Perinteisen ankkuritoiminnan lisäksi tiimit näkyvät esimerkiksi nuorten tapahtumissa ja tekevät yhteistyötä koulujen kanssa. Etenkin tiivis yhteistyö alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa on tärkeää. Suurin osa nuorista ohjautuu toimintaan joko rikosilmoituksen tai koulun kautta.

Ankkuritoiminnalla voidaan vähentää nuorten uusintarikollisuutta

Ankkuritoiminnasta ja sen vaikutuksista kootaan valtakunnallisesti tietoa. Ankkuritiimien työntekijöille päivitetty käsikirja tarjoaa tietoa muun muassa ankkuritoimijoiden extranetistä. Vuonna 2021 käyttöön otettu järjestelmä kokoaa tietoa ja tukee toiminnan kehittämistä.

- Ankkuritoiminnan tulokset ovat hyviä. Keväällä julkaistun ankkuritoiminnan vaikuttavuutta selvittäneen tutkimuksen perusteella ankkuritoiminnassa olleilla nuorilla oli verrokkeihin nähden pienempi riski olla epäiltynä uudesta rikoksesta seuraavan vuoden aikana, kertoo Hämäläinen.

Sisäministeriö vastaa ankkuritoiminnan valtakunnallisesta ohjauksesta ja kehittämisestä. Käsikirja on laadittu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, viranomaisten ja ankkuritoimijoiden kanssa. 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Emilia Hämäläinen, p. 0295 488 221, [email protected]