Hyppää sisältöön
Media

BMVI-rahoitustukivälineestä lähes 28,8 miljoonaa euroa avustusta rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan vahvistamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2022 11.11
Tiedote

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä (BMVI) myönnetään toimintakauden 2021-2027 ensimmäisiin hankkeisiin EU-rahoitusta lähes 28,8 miljoonaa euroa. Avustusta saa yksitoista hanketta. Rahoitustukivälineen tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla

BMVI-rahoitustukivälineen kevään 2022 haussa oli haettavissa noin 73,6 miljoonaa euroa muun muassa rajatarkastusten ja rajojen valvonnan valmiuksien lisäämiseen, eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittämiseen, viisumipalvelujen parantamiseen, viisumien myönnön nykyaikaistamiseen sekä laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja yhteentoimivuuteen.

Rahoitusta rajaturvallisuuteen ja varautumiseen

Rajavartiolaitokselle myönnettiin n. 441 000 euroa rahoitusta toimitilaturvallisuutta parantavaan hankkeeseen, jolla turvataan operatiivisten rajavalvontajärjestelmien sähkönsaanti myös poikkeustilanteissa. Tavoitteena on häiriöttömän ja turvallisen työskentely-ympäristön luominen ja ylläpito. Lisäksi Rajavartiolaitokselle myönnettiin avustusta n. 4,7 miljoonaa euroa rajavartijoiden työturvallisuutta tukeviin suojavarustehankintoihin.

BMVI-rahoituksella uusitaan myös Rajavartiolaitoksen rajavalvontatehtävissä käytettävää partioajoneuvokalustoa. Kaluston uusimiseen myönnettiin lähes 6,5 miljoonaa euroa avustusta. Kaluston uusimistarve on jatkuvaa, ja hankkeen avulla voidaan luopua elinkaarensa päässä olevista ajoneuvoista ja samalla kehittää kalustoa siten, että pystytään paremmin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja turvallisuusuhkiin.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin lisäksi noin 1,3 miljoonaa euroa ja Tullille noin 106 000 euroa avustusta rajanylityspaikkojen ja niiden asiakaspalvelutilojen uudistamiseen. Hankkeiden tuloksena rajatarkastuksiin käytettävät tilat palvelevat EU-laajuisen rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit-System, EES) käyttöönottoa ja mahdollistavat mm. vaadittavien kasvokuvien ja sormenjälkien ottamisen.

Yhdyshenkilötoiminnalla ehkäistään rajat ylittävää rikollisuutta

Yhdyshenkilötoiminta kolmansissa maissa -hankkeessa tuetaan Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilötoimintaa maailmalla. Toiminnan tarkoituksena on estää rajat ylittävää monialarikollisuutta, joista tärkeimpinä ihmiskaupan ja laittoman maahantulon yritysten torjunta. Yhdyshenkilöt kouluttavat kohteissa mm. edustustojen viisumivirkailijoita ja lentoyhtiöiden henkilökuntaa tunnistamaan rikollista toimintaa omassa työssään. Yhdyshenkilöt toimivat asemapaikoissaan aktiivisesti yhteistyöverkostoissa muiden maiden yhdyshenkilöiden kanssa vaihtaen tietoja ja hyviä käytänteitä.

Operatiivista tukea järjestelmien ja kaluston ylläpitoon

Rajavartiolaitokselle myönnetään 9 miljoonaa euroa operatiivista tukea valvontajärjestelmien ja kaluston ylläpitoon ja käyttöön. Operatiivisella tuella ylläpidetään rajavartiotoiminnan tietojärjestelmää (RVT) ja merivalvonnan operatiivista tietojärjestelmää (MOTVJ), sekä katetaan vartiolaiva Turvan polttoainekuluja.

Lisäksi operatiivista tukea myönnettiin lähes 1,6 miljoonaa euroa ulkoministeriölle Suomen kansallisen viisumitietojärjestelmän ylläpitokustannuksiin. Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa. Ulkoministeriö sai tukea myös kehittämishankkeeseen, jonka puitteissa Suomi ottaa käyttöön viisumeissa Schengen-maiden yhtenäisen digitaalisen leiman, 2D-viivakoodin.

Ulkoministeriö saa rahoitustukivälineestä avustusta myös UMPIO-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa viisumitietojärjestelmän yhteentoimivuus (interoperability) muiden EU-laajuisten tietojärjestelmien kanssa. Hanke perustuu tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskeviin EU-asetuksiin, jotka velvoittavat jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat muutokset kansallisiin tietojärjestelmiin. Yhteentoimivuus koskee toteutuessaan rajanylitystietojärjestelmää (EES), viisumitietojärjestelmää (VIS), Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS), Eurodacia, Schengenin tietojärjestelmää (SIS) ja kolmansien maiden kansalaisia koskevaa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS-TCN).

Rahoitusvälineen Suomen kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä n. 78 milj. euroa. Ohjelmakauden toinen haku järjestettiin lokakuussa 2022 ja hakemuksia käsitellään parhaillaan. Seuraava haku järjestetään keväällä 2023.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]