Hoppa till innehåll
Media

Från BMVI-finansieringsinstrumentet beviljas närmare 28,8 miljoner euro i understöd för att stärka gränssäkerheten och viseringspolitiken

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 11.11
Pressmeddelande

Från finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) beviljas närmare 28,8 miljoner euro i EU-finansiering för de första projekten under verksamhetsperioden 2021–2027. Elva projekt får understöd. Målet med finansieringsinstrumentet är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna.

I fråga om ansökan om stöd från BMVI-finansieringsinstrumentet kunde cirka 73,6 miljoner euro sökas under våren 2022, bland annat för ökad beredskap i samband med gränskontroller och gränsövervakning, för utvecklande av den europeiska gräns- och kustbevakningen, förbättrade viseringstjänster, modernisering av beviljandet av visum samt för inrättande av och interoperabilitet hos stora it-system.

Finansiering för gränssäkerhet och beredskap

Gränsbevakningsväsendet beviljades cirka 441 000 euro i finansiering för ett projekt som förbättrar lokalsäkerheten. Projektet tryggar elförsörjningen för de operativa gränsbevakningssystemen även under undantagsförhållanden. Målet är att skapa och upprätthålla en störningsfri och trygg arbetsmiljö. Gränsbevakningsväsendet beviljades dessutom understöd på 4,7 miljoner euro för anskaffning av skyddsutrustning som stöder gränsbevakarnas arbetssäkerhet.

Genom BMVI-finansieringen förnyas även den patrullfordonsmateriel som gränsbevakningsväsendet använder i sina gränsbevakningsuppgifter. Närmare 6,5 miljoner i understöd beviljades för att förnya materielen. Det finns ett kontinuerligt behov av att förnya materielen. Genom projektet är det möjligt att avstå från fordon som befinner sig i slutet av sin livscykel och samtidigt utveckla materielen på ett sätt som gör att man bättre kan möta föränderliga situationer och hot mot säkerheten.

Gränsbevakningsväsendet beviljades dessutom cirka 1,3 miljoner euro och Tullen cirka 106 000 euro för att förnya gränsövergångsställena och deras kundservicelokaler. Som ett resultat av projekten tjänar de lokaler som används till gränskontroller införandet av EU:s system för gränsövergång (Entry Exit-System, EES) och gör det möjligt att bland annat ta nödvändiga ansiktsbilder och fingeravtryck.

Genom kontaktpersonsverksamheten förebyggs gränsöverskridande brottslighet

I projektet för kontaktpersonsverksamheten i tredje länder stöds Gränsbevakningsväsendets kontaktpersonsverksamhet i världen. Avsikten med verksamheten är att förhindra gränsöverskridande flerbranschbrottslighet, särskilt människohandel och försök att överskrida gränsen olagligt. Vid objekten utbildar kontaktpersonerna bland annat beskickningarnas visumtjänstemän och personal vid flygbolag i att identifiera brottslig verksamhet i sitt eget arbete. På sin stationeringsort arbetar kontaktpersonerna aktivt i samarbetsnätverken med kontaktpersoner i andra länder. I nätverken byter de information och god praxis.

Operativt stöd för underhåll av system och materiel

Gränsbevakningsväsendet beviljas 9 miljoner euro i operativt stöd för att underhålla och använda övervakningssystem och utrustning. Genom det operativa stödet upprätthålls informationssystemet för gränsbevakningsverksamheten (RVT) och det operativa informationssystemet för sjöbevakningen (MOTVJ) samt täcks bevakningsfartyget Turvas bränslekostnader.

Dessutom beviljades utrikesministeriet operativt stöd på närmare 1,6 miljoner euro för kostnaderna för att upprätthålla Finlands nationella informationssystem för visum. Avsikten med informationssystemet för viseringar är att förbättra genomförandet av den gemensamma viseringspolitiken, det konsulära samarbetet och samrådet mellan centrala viseringsmyndigheter genom att underlätta utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna om viseringsansökningar och om beslut som fattas om sådana ansökningar. Utrikesministeriet fick även stöd för ett utvecklingsprojekt inom vars ramar Finland inför Schengenländernas enhetliga digitala stämpel, 2D-streckkoden.

Utrikesministeriet får även stöd för projektet UMPIO från finansieringsinstrumentet. Avsikten med projektet är att säkerställa att visumsystemet fungerar ihop med andra EU-omfattande informationssystem (interoperability). Projektet är baserat på olika EU-förordningar om informationssystems interoperabilitet. Dessa förordningar förpliktar medlemsstaterna att införa nödvändiga nationella informationssystem. Vid genomförandet gäller interoperabiliteten systemet för in- och utresa (EES), informationssystemet för viseringar (VIS), EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS), Eurodacia, Informationssystemet för Schengen (SIS) och det europeiska systemet för brottsregisteruppgifter rörande medborgare i tredjeländer (ECRIS-TCN).

Det finansiella instrumentets totala finansieringsandel för Finland under programperioden 2021–2027 är sammanlagt cirka 78 miljoner euro. Den andra ansökningsomgången för programperioden ordnades i oktober 2022 och ansökningarna är just nu under behandling. Följande ansökningsomgång ordnas våren 2023.

Mer information:
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]