Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Esiselvitys pelastuslain uudistamisesta lausunnoille

Sisäministeriö
8.4.2021 11.19
Tiedote 40/2021
Pelastaja ja auto.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille pelastuslain muutostarpeita tarkastelleiden työryhmien arviointimuistiot. Esiselvityksessä arvioitiin pelastuslain säännösten toimivuutta, selkeyttä ja ajantasaisuutta. Lisäksi selvitettiin ja arvioitiin, mitä lainsäädännön muutostarpeita pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille aiheuttaa niin sanotun Sote100-lakipaketin muutosten lisäksi.

Lausuntokierrokselle lähetetyissä työryhmien arviointimuistioissa käydään läpi voimassa olevan pelastuslain nykytila ja toimivuus sekä esitellään työryhmien ehdotukset pelastuslain muuttamiseksi. Työryhmien esitykset valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Esiselvityshankkeessa pelastuslain mahdollisia muutostarpeita tarkasteltiin onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan, pelastustoiminnan, varautumisen ja väestönsuojelun sekä lain rakenteen ja yhteisten säännösten näkökulmista. Esitetyistä muutostarpeista on tehty perustellut ehdotukset sekä arviot niiden vaikutuksista ja kiireellisyydestä.

− Pelastuslaki on tarkoitus uudistaa vastaamaan paremmin pelastustoimen toimintaympäristöä, tulevaisuuden kehitystä sekä valmisteilla olevaa hyvinvointialueuudistusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lakia tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti, kertoo lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö.

Valmistelu etenee lausuntopalautteen pohjalta

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi ja pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta.

Sisäministeriö asetti 30.12.2019 esiselvityshankkeen pelastuslain uudistamistarpeista. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää ja arvioida kokonaisvaltaisesti pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeet, jotka johtuvat muun muassa pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueille.

Työryhmien ehdotukset ovat lausuntokierroksella 8.4.-31.5.2021. Mahdolliset lakimuutokset valmistellaan esiselvityksen ja lausuntopalautteen pohjalta erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

Lisätietoja
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 0295 477 413, [email protected]  
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, [email protected] (onnettomuuksien ehkäisy ja valvonta)
pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.k[email protected] (pelastustoiminta)
varautumisjohtaja Jussi Korhonen, p. 0295 488 289, [email protected] (varautuminen ja väestönsuojelu)
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, [email protected] (lain rakenne ja yhteiset säännökset)