Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke

Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020

SM050:00/2019 Kehittäminen

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja arvioida näkemykset pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista erityisesti pelastustoimen kehittämishankkeen ja maakunnallisen pelastustoimen perustamisen osalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM050:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 30.12.2019

Yhteyshenkilö
Linda-Maria Viitala, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 299

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti selvittää ja arvioida näkemykset pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista erityisesti pelastustoimen kehittämishankkeen, maakunnallisen pelastustoimen perustamisen sekä aikaisemmin tehtyjen muutosten edellyttämän lain rakenteen tarkistamisen osalta. Hankkeen tavoitteena on myös tietoa ja näkemyksiä kokoamalla luoda edellytyksiä hallituksen esityksen valmistelemiseksi erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

Hankkeen tehtävänä on tuottaa arvio voimassa oleva pelastuslain sisällön ja rakenteen nykytilasta ja toimivuudesta, pelastustoimen lainsäädännön kehittämistarpeista ja mahdollisista uusista sääntelytarpeista sekä tehdä muutostarpeita koskevat perustellut esitykset ja arviot esitysten vaikutuksista.

Tiivistelmä

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja arvioida näkemykset pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista erityisesti pelastustoimen kehittämishankkeen ja maakunnallisen pelastustoimen perustamisen osalta.

Lähtökohdat

Pelastuslaki (379/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Pelastuslakia on sen antamisen jälkeen muutettu yli kymmenen kertaa.

Vuonna 2015 sisäministeriö asetti maakunta- ja sote-uudistukseen liittyneen hankkeen pelastustoimen kehittämiseksi. Osana pelastustoimen uudistushanketta oli pelastuslain uudistamistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa pelastuslain ja sen nojalla annettujen asetusten muutostarpeet sekä saattaa pelastustoimen lainsäädäntö vastaamaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (2015) mukaista maakunnallista järjestelmää. Työryhmän työn pohjalta valmistellut hallituksen esitykset raukesivat hallituksen jätettyä eronpyyntönsä keväällä 2019.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman (2019) mukaisesti pelastustoimi siirretään kunnilta maakuntien vastuulle.

Erinäiset lain muutoksista johtuvat säännösten kumoamiset ja toisaalta niiden lisäämiset ja siirtämiset sekä valmisteilla olevasta pelastustoimen siirtämisestä maakuntien järjestämisvastuulle vielä johtuvat muutostarpeet edellyttävät pelastuslain sisällön ja rakenteen uudelleentarkastelua.