Hyppää sisältöön
Media

Esiselvitys poliisin reservistä käynnistyy

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2022 13.24
Tiedote

Sisäministeriö on 14.4.2022 käynnistänyt esiselvityksen poliisin reservien mahdollisesta toteuttamisesta. Esiselvityksessä tarkastellaan sekä lainsäädännöllisiä että toiminnallisia edellytyksiä poliisin reservin muodostamiselle.

– Uudet uhkakuvat edellyttävät turvallisuusviranomaisilta kykyä sopeuttaa toimintansa nopeasti erilaisiin epäsymmetrisiin uhkiin. Tämä ei pelkästään rivissä olevia ammattipoliiseja käyttäen ole kaikissa tilanteissa mahdollista, ylijohtaja Tomi Vuori sanoo.

Poliisin reservillä tarkoitetaan vapaaehtoista, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, koulutukseltaan ja osaamiseltaan soveltuvaa joukkoa, joka poliisin johdossa ja apuna suorittaa sille osoitettuja tehtäviä yllättävissä yhteiskuntaa uhkaavissa kriiseissä, poikkeuksellisissa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa tai muissa tilanteissa, joissa poliisin omat voimavarat eivät riitä, eikä tilannetta pystytä hoitamaan muilta viranomaisilta saatavalla virka-avulla. 

– Poliisin reservillä ei paikattaisi poliisin normaaliolojen resurssivajetta. Järjestelyllä ei siten korvattaisi miltään osin virkaa tekeviä poliiseja. Tarkoituksena on selvittää, miten poliisi voisi varautua nykyajan monimuotoisiin kriiseihin ja täydentää tilapäisesti perushenkilöstöään poikkeuksellisissa turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, Tomi Vuori kertoo.

Poliisin reserviä käytettäisiin vain rajatuissa tehtävissä 

Yhteiskunnan häiriötilanteissa poliisin tehtäväksi tulisi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi lukuisia muita tehtäviä, kuten yhteiskunnan tärkeiden kohteiden vartiointi, joihin poliisin henkilöstö ei nykyisellään välttämättä riitä. Poliisin voimavarat olisivat sidottuina vakavien rikosten tutkinnassa ja merkittävien yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavien häiriöiden hoitamisessa. Tilanteissa, joissa häiriö tai uhka kohdistuu usean viranomaisen vastuulla oleviin toimintoihin, virka-avun saaminen muilta viranomaisilta ei todennäköisesti ole mahdollista.

Poliisin tehtäviin tarvitaan ammattitaitoisia ja koulutettuja poliiseja. Kaikkiin poliisin tehtäviin poliisin reservi ei soveltuisi. Reserviä käytettäisiinkin vain rajatuissa tehtävissä. Poliisihallitus on korostanut reservin olevan tarpeellinen yllättävissä turvallisuustilanteissa. Reserviä olisi tarvittu esimerkiksi koronapandemiaan liittyneessä Uudenmaan sulkuoperaatiossa. Sitä voitaisiin hyödyntää myös Tornion järjestelykeskuksen kaltaisessa operaatiossa. Molemmat ovat esimerkkejä tilanteista, joita ei pystytä hoitamaan koneilla tai tietojärjestelmillä, vaan joissa tarvitaan paljon työvoimaa.

Poliisin reserviä selvitetty myös aiemmin

Poliisilla oli monia vuosia muodollisesti käytössään täydennyspoliisijärjestelmä, joka kuitenkin osoittautui käyttötarkoitukseensa sopimattomaksi. Vuonna 2016 käynnistettiin reservipoliisia koskeva lainsäädäntöhanke, joka ei kuitenkaan edennyt eduskunnassa. 

– Meillä oli täydennyspoliisi, joka osoittautui toimimattomaksi, ja reservipoliisia koskeva hallituksen esitys, joka kaatui lainsäädännöllisiin ongelmiin. Nyt on tärkeää viipymättä selvittää, olisiko poliisille mahdollista muodostaa uusia uhkia vastaava poliisia tukeva vapaaehtoinen järjestelmä, Vuori toteaa.

Turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on hyvin nopeasti muuttunut epävakaaksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut arvioita Suomeen ja muuhun Eurooppaan kohdistuvista uhista perustavanlaatuisesti. Viimeksi poliisin reservin puute on havaittu sisäministeriön selvityksessä, jossa arvioitiin muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumista.

Yhtenä viranomaisten lakisääteisenä tehtävänä on varautua ennalta erilaisiin häiriö- tai kriisitilanteisiin, ja nyt käynnistynyt esiselvitys on osa tätä työtä.

Esiselvityksen toimikausi päättyy 31.11.2022. Mahdollinen jatkovalmistelu arvioidaan esiselvityksen valmistuttua.

Lisätietoja
ylijohtaja Tomi Vuori, p. 0295 488 550, [email protected]
poliisitarkastaja Seppo Sivula, p. 0295 488 591, [email protected]