Hyppää sisältöön
Media

EU:n sisäasioiden rahastoja koskevia säännöksiä muutetaan, jotta voidaan auttaa Ukrainasta pakenevia ihmisiä 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 15.29
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskeviin, kauden 2014-2020 ja uuden kauden 2021-2027 säännöksiin. Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan rahastojen tehokas hyödyntäminen EU:n jäsenvaltioiden tukemiseksi, jotta ne voivat vastata paremmin lisääntyneeseen muuttoliikkeeseen Ukrainasta sekä rajavalvonnasta aiheutuneisiin tarpeisiin. Sisäministeriö informoi eduskuntaa ehdotuksesta U-kirjelmällä 7.4.2022.

Ohjelmakauden 2014-2020 rahastojen täytäntöönpanoaikaa jatketaan yhdellä vuodella
Komissio ehdottaa, että ohjelmakauden 2014-2020 EU:n sisäasioiden rahastojen täytäntöönpanoaikaa jatketaan yhdellä vuodella.

Asetuksen muutoksen myötä menoihin voitaisiin myöntää rahastoja koskevien erityisasetusten mukaisesti tukea, jos ne ovat aiheutuneet tuensaajalle 31.12.2023 mennessä ja vastuuviranomainen on maksanut ne 30.6.2024 mennessä. Alun perin menojen olisi tullut aiheutua tuensaajalle 31.12.2022 mennessä ja vastuuviranomaisen olisi tullut maksaa ne 30.6.2023 mennessä.

Sisäministeriö tiedottaa myöhemmin rahastojen verkkosivustolla siitä, mitä ohjelmakauden täytäntöönpanoajan jatkaminen tarkoittaa käytännössä Suomessa. Lähtökohtaisesti rahastoista avustettuja, käynnissä olevia hankkeita ja toimintaa ei tulla jatkamaan 31.12.2022 muuten kuin erityisissä poikkeustapauksissa.

Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston asetuksia muutetaan

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelmakauden 2014-2020 asetusta ehdotetaan muutettavaksi niin, että kansallisen ohjelman toimeenpanossa käyttämättä jääneitä varoja, joiden käyttö on ollut sidottua tiettyihin erityistarkoituksiin, kuten kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamistoiminnan kehittämiseen, sallittaisiin käyttää ohjelman muihin toimiin.

Pyrkimyksenä olisi antaa näin jäsenvaltioille mahdollisuus vastata paremmin Ukrainan kriisin niille aiheuttamiin turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän paineisiin.

Komissio ehdottaa, että myös turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmakauden 2021-2027 asetusta muutetaan. Tarkoituksena on mahdollistaa jäsenvaltioiden tai julkisen tai yksityisen lahjoittajien rahalliset kontribuutiot rahaston varoihin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]