Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n sisäministerit keskustelevat terrorismin torjunnasta, hybridiuhista ja muuttoliikkeestä

EU2019FISisäministeriö 4.10.2019 13.44
Tiedote 77/2019
EU-lippu

Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon 8.10. Luxemburgissa. Ministerit keskustelevat muun muassa muuttoliikkeestä, hybridiuhkiin vastaamisesta ja terrorismin torjunnasta.

Terrorismin torjunnan ja väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn keskustelussa korostetaan kuinka tärkeää on puuttua ilmiöön sen kaikissa ilmenemismuodoissa, väkivaltainen äärioikeistolainen ekstremismi ja terrorismi mukaan luettuna. Ministerit saavat lisäksi tilannekatsauksen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen toimeenpanosta.

Asialistalla on myös katsaus lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan. Puheenjohtajana Suomen tavoitteena on hyväksyä neuvoston päätelmät koskien lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa.

– Ilmiö on rajat ylittävä ja digitaalinen maailma tarjoaa hyväksikäyttäjille ympäristön, jossa toimia yhä enenevissä määrin anonyymisti ja salatusti. Päätelmissä sitoudutaan lasten perusoikeuksien ja rikosten uhrien oikeuksien puolustamiseen. On tärkeää, että käytämme kaikkia olemassa olevia keinoja ja kanavia ilmiön torjumiseen myös EU-tasolla, sisäministeri Ohisalo toteaa.

Ministerit keskustelevat myös uuden teknologian käyttöönoton aiheuttamista uhista ja mahdollisuuksista. Uusi teknologia tulee vaikuttamaan merkittävästi lainvalvontaviranomaisten työhön tulevaisuudessa. 5G:n myötä televerkkojen kenttä muuttuu enemmän kuin koskaan ennen. Kansalaisille turvallinen kyberympäristö on varmistettava myös tulevaisuudessa.

– Lainvalvontaviranomaisten tulee pysyä mukana kehityksessä, mieluiten etulinjassa. Olisi tärkeää, että EU-tasolla hyväksyisimme yhteisen lähestymistavan uusien teknologioiden mukanaan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin, jotta välttäisimme päällekkäistä työtä eri toimijoiden kesken, Ohisalo sanoo.

Muuttoliikkeestä laaja tilannekuva, myös Välimeren tilapäiset järjestelyt keskustelussa

Ministerit käyvät keskustelun muuttoliikkeen tilannekuvasta kaikilla keskeisillä reiteillä: tulijamäärät ovat maltillisia verrattuna aikaisimpiin vuosiin, mutta nousua on havaittu erityisesti itäisen Välimeren reitillä. Kreikan ja Kyproksen ministerit ovat kirjeitse pyytäneet EU:n ja muiden jäsenmaiden tukea kasvaneen turvapaikanhakijamäärän vuoksi.

Keskustelussa on lisäksi Saksan, Ranskan, Italian ja Maltan 23.9. yhteisesti sopima ehdotus tilapäiseksi järjestelyksi Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden jakamiseksi EU-alueella. Järjestelyyn osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Euroopan komissio ja Suomi EU:n neuvoston puheenjohtajana ovat tukeneet neljän maan kesken käytyjä neuvotteluja.

Nyt on tarkoitus katsoa, kuinka moni jäsenmaa voisi liittyä mukaan tähän tilapäiseen ja ajallisesti rajattuun järjestelyyn.

– Suomi etsii puheenjohtajamaana ensisijaisesti kestävää ratkaisua, jolla uudistetaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja tehdään siitä toimiva. Neljän maan saavuttama yhteisymmärrys muuttoliikepaineen alaisena olevien maiden auttamiseksi on kuitenkin lupaava askel eteenpäin. Puheenjohtajana olemme tukeneet tätä prosessia, ministeri Ohisalo sanoo.

Internetfoorumissa aiheina nousevat terroristiset uhat verkkomaailmassa

Ministeri Ohisalo osallistuu myös EU:n ja teknologiayritysten yhteiseen Internet Forum -tapaamiseen 7.10. EU Internet Forum perustettiin vuonna 2015, jotta teknologiayritykset, EU-instituutiot, jäsenmaiden ministerit ja Europol voisivat käydä yhdessä keskustelua terroristisen verkkosisällön kitkemisestä.

Internet Forumin aiheina ovat EU:n yhteistyön kehittäminen terroristisen sisällön poistamiseksi, netissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen ja nousevat terroristiset uhat verkkomaailmassa.

– On tärkeää, että yritykset tekevät vapaaehtoisuuden pohjalta yhteistyötä terroristisen sisällön poistamiseksi verkosta, ministeri Ohisalo sanoo.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]

ministerin erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 0400 536 973, [email protected]