Hyppää sisältöön
Media

Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tiivistetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 14.11
Tiedote

Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehittämällä parannetaan Schengen-alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden hallintaa. Kokonaisuuteen kuuluu useita laajoja EU-tietojärjestelmiä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen, muuttoliikkeen hallintaan ja matkustamiseen. Kehystä koskevat EU-asetukset hyväksyttiin vuonna 2019. Valtioneuvosto esitti 27.10. Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 28.10. ja se tulee voimaan 15.11.2022.

Laki antaa poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden tehdä kyselyjä henkilön tunnistamiseksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta.

Henkilön tunnistus on edellytys luotettavalle viranomaistoiminnalle

EU-asetusten tarkoituksena on yksinkertaistaa viranomaisten pääsyä tietoihin, suojata EU:n ulkorajoja, parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja lisätä sisäistä turvallisuutta. Henkilön luotettava ja oikea tunnistaminen on myös edellytys luotettavalle viranomaistoiminnalle.

EU:n yhteentoimivuusasetukset koskevat seuraavia EU-tason tietojärjestelmiä:

•    EU:n viisumitietojärjestelmä (VIS),
•    Schengenin tietojärjestelmä (SIS),
•    rajanylitystietojärjestelmä (EES),
•    Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ja
•    kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskeva tietojärjestelmä (ECRIS-TCN).

Kokonaisuuteen on tarkoitus liittää myös uudistettu turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojärjestelmä (Eurodac). Järjestelmät täydentävät toisiaan ja, lukuun ottamatta Schengenin tietojärjestelmää, niihin tallennetaan vain kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja.

EU:n turvallisuustietojärjestelmien tiedot kootaan yhteen

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus toteutetaan neljällä komponentilla:

1.Eurooppalainen hakuportaali, jonka kautta voidaan tehdä samanaikaisia hakuja useissa tietojärjestelmissä ml. biometriset tiedot.
2.Yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, jonka avulla yhteen järjestelmään tallennettavat biometriset tiedot ovat vertailukelpoisia. 
3.Yhteinen henkilöllisyystietovaranto, johon tallennetaan henkilötiedot, biometriikka ja matkustusasiakirjan tiedot. 
4.Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin, joka tarkistaa, löytyykö samoilla tiedoilla henkilöitä useammista järjestelmistä, jotta voidaan havaita mahdolliset rinnakkaishenkilöllisyydet.

Lisätietoja: 
poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]
 

Lisäys tekstin alkuun 27.10. klo 15.12: laki tulee voimaan 15.11.2022.