Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko aloittaa toimintansa 1.1.

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 13.44
Tiedote 165/2020
Euroopan unionin lippu.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin käyttöön perustetaan 1.1.2021 alkaen operatiivinen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko. Pysyvä joukko tukee EU:n jäsenvaltioita ulkorajavalvonnassa ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisessa. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 30.12. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Frontex lähettää pysyvän joukon jäseniä rajaturvallisuusryhmien, muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien ja palautusryhmien jäseninä yhteisoperaatioihin, nopeisiin rajainterventioihin, palautusinterventioihin tai muihin asiaan liittyviin operatiivisiin toimiin jäsenvaltioissa tai EU:n ulkopuolisissa maissa.

Pysyvä joukon rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja siihen kuuluu vuoden 2027 lopulla yhteensä 10 000 henkilöä. Suomen osuus pysyvästä joukosta on vuonna 2021 kahdeksan pitkäaikaisesti (2 vuotta) lähetettyä virkamiestä, 72 lyhytaikaisesti (4 kk) lähetettyä virkamiestä ja 30 nopean toiminnan reserviin varattua virkamiestä.

Pysyvän joukon jäsenet apuna hakemusten vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä

Jatkossa eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon jäsen voi tarvittaessa avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia turvapaikkahakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä.

Ulkomaalaislakiin on myös lisätty säännökset, jotka koskevat yhdenvertaisuusvaltuutetun osallistumista valvojana myös muiden Euroopan jäsenvaltioiden viranomaisten tekemiin turvapaikanhakijoiden pakkotoimin tapahtuviin palautuksiin. Valvojia voidaan myös tarvittaessa pyytää Frontexilta Suomeen.

Uutta on myös, että palauttamiseen ja vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä henkilötietoja voidaan jatkossa luovuttaa Frontexille.

Jatkossa myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset kuuluvat eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon

Euroopan unioni antoi joulukuussa 2019 eurooppalaista raja- ja merivartiostostoa koskevan asetuksen, joka edellytti myös Suomelta päivityksiä lainsäädäntöön. Asetuksella vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintakykyä, tuetaan palautustoimintaa perusoikeuksia kunnioittaen sekä integroidaan Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) osaksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. 
Jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon kuuluvat Frontexin ja rajaturvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten lisäksi myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected]