Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Aselakiin esitetään tiukennuksia - aseet jatkossa lukkojen taakse

Sisäministeriö
3.12.2012 11.32
Tiedote -

Sisäasiainministeriön asettama työryhmä ehdottaa alustavissa linjauksissaan ampuma-aselakiin useita tarkennuksia ja tiukennuksia. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa ampuma-aseen säilyttäminen ei olisi enää mahdollista siten, että aseen osa säilytettäisiin muusta aseesta erillään niin, että osa ei olisi lukittuna.

Lisäksi alustavissa linjauksissa ehdotetaan, että jos luvanhaltijalla on säilytettävänä erityisen vaarallinen ampuma-ase tai enemmän kuin viisi asetta, aseet olisi säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Turvakaapin hankintaan esitetään usean vuoden siirtymäaikaa. Ampuma-asetta voisi jatkossa säilyttää myös aseiden säilyttämiseen oikeuttavan luvan saaneen asealan elinkeinonharjoittajan luona eli ns. asehotellissa.

Työryhmä ehdottaa, että asetta saisi säilyttää kulkuneuvossa vain väliaikaisesti ampuma-aseen käyttöön tai kuljetukseen liittyen. Tällöin asetta tulisi säilyttää lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna siten, ettei asetta havaita kulkuneuvon ulkopuolelta. Käyttöön liittyvää väliaikaista säilytystä voisi olla säilyttäminen ampumakilpailun tai metsästyksen yhteydessä.

Lääkärien ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan täsmennettäväksi ja ilmoitusten säilytysajasta säädettäisiin laissa

Lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta koskeva sääntely tuli ampuma-aselakiin 13.6.2011. Lääkärin ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että lääkärillä olisi jatkossa kahdessa laissa määritellyssä tilanteessa velvollisuus ilmoittaa henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

Lääkärillä olisi velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille silloin, kun henkilö on mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle vaaralliseksi. Lisäksi lääkärillä olisi velvollisuus ilmoittaa silloin, kun henkilö on otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle taikka muiden henkilöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Tällä perusteella ilmoitusvelvollisuus syntyisi silloin, kun lääkäri tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hänen olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.

Ilmoituksia voitaisiin säilyttää poliisin hallintoasiain tietojärjestelmässä enintään kolme vuotta. Tietoja saisi käsitellä vain aselupatietoa käsiteltäessä.

Sisäasiainministeriön asettama ampuma-aselain muuttamista selvittänyt työryhmä ehdottaa myös uutta ampumaratalakia. Lisäksi työryhmä on pohtinut pitäisikö jousiaseita, varsijousia ja tehokkaita ilma-aseita koskevia säännöksiä muuttaa. Työryhmä ehdottaa, että uudet ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset koskisivat myös tehokkaita ilma-aseita.

Työryhmä kuulee sidosryhmiä alustavista linjauksistaan maanantaina 3.12. Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi 31.12.2012 mennessä. Lainsäädännön muutosesityksiä valmistelevassa työryhmässä on laajapohjainen viranomaisten ja järjestöjen edustus.

Työryhmän alustavat linjaukset löytyvät osoitteesta http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet

Lisätietoja: ylitarkastaja Mika Lehtonen, 071 878 8581