Hyppää sisältöön
Media

ISF-rahastosta 7,3 miljoonaa euroa avustusta sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2022 11.20
Tiedote

Sisäisen turvallisuuden rahastosta eli ISF-rahastosta myönnettiin EU:n sisäasioiden rahastojen toimeenpanokauden 2021-2027 ensimmäisessä haussa avustusta lähes 7,3 miljoonaa euroa. Myönteisen tukipäätöksen sai yhdeksän hanketta. ISF-rahaston tuella edistetään toimia, jotka lisäävät turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa ja vahvistavat sisäistä turvallisuutta jäsenvaltioissa.

Rahoitetuilla hankkeilla toteutetaan ISF-rahaston kolmea päätavoitetta, jotka ovat tietojen vaihdon parantaminen, rajat ylittävän yhteistyön lisääminen ja jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen. Rahoitusta oli haettavana kaikista ohjelman erityistavoitteista. 

Poliisihallitukselle yli 5 miljoonaa euroa

Suurin tuen saaja on Poliisihallitus, jolle myönnettiin yhteensä viiteen projektiin yli 5 miljoonaa euroa. Poliisin laajin ISF-rahastosta tuettava projekti on Kyberosake-hanke, johon myönnettiin lähes 1,9 miljoonaa euroa avustusta. Hankkeessa pilotoidaan uusi kyberrikostorjunnan erikoistumisopintokokonaisuus Poliisiammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeessa mm. tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä kyberrikollisuuden torjumisessa ja edistetään kansainvälistä viranomaisyhteistyötä keskeisten kyberkoulutustoimijoiden kanssa.

Kyberrikollisuuteen puututaan myös Poliisihallituksen toteuttamassa Cybercrime Exit 3 - Nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn pilotointi ja koulutushankkeessa, jolle myönnettiin avustusta yli 0,5 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa vuoteen 2025 mennessä poliisille ennalta estävä kyvykkyys puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten kyberrikoskierteeseen ja niiden ehkäisyyn. 

Hankeavustusten lisäksi Poliisihallitukselle myönnettiin n. 456 000 euroa operatiivista tukea projekteihin rajan ylittävän rikostorjunnan kehittämiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävään toimintaan. Poliisihallitus sai myös n. 718 000 euroa asetietojen elinkaaren kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, että poliisilla ja muilla viranomaisilla on ajantasainen tieto luvanvaraisista aseista sekä niiden osien sijainneista- ja elinkaarista.

ISF-rahastosta rahoitetaan monialaista rikostorjuntaa

Tulli saa n. 392 000 euroa avustusta teknisen tarkkailun kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa tullirikostorjunnan teknisen tarkkailun toimintavalmiuksia ja suorituskykyä jotta voidaan estää ja selvittää tullirikoksia. EU-avustuksella hankitaan teknisen tarkkailun välineistöä sekä opastetaan Tullin henkilökuntaa laitteiden käyttöönotossa.

Oikeusministeriön hanke ”Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön” tähtää ihmiskaupparikollisuuden torjumiseen ja vähentämiseen. Hankkeella edistetään ihmiskaupan uhrien asemaa yhteiskunnassa ja pyritään ennaltaehkäisemään ihmiskauppaa lisäämällä yleistä tietoisuutta asiasta. Näin parannetaan ihmiskaupan tunnistamista ja sitä kautta rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun saantia.

Uusia keinoja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle myönnettiin n. 500 000 euroa Exit Suomi: Järjestöpohjaisen Exit-toiminnan kehittämishankkeeseen. Tavoitteena on väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevän ja torjuvan sekä irtautumista tukevan Exit-työn menetelmien kehittäminen Suomessa. Hanke jatkaa aiemmin aloitettua Exit-asiakastyötä. Uutena avauksena hankkeessa otetaan käyttöön digitaalinen Exit-työ.

Suomen pakolaisapu sai rahoitusta Sawian – Stop maahanmuuttajataustaisen lasten ja nuorten jengit ja radikalisoituminen -hankkeeseen. Tarkoituksena on katkaista maahanmuuttajataustaisten 10–22-vuotiaiden väkivalta- ja rikoskierteitä sekä ehkäistä jengiytymistä ja radikalisoitumista. Hanke tukee lapsia ja nuoria sekä perheiden, koulujen ja yhteisöjen kasvatustyötä omakielisellä toiminnalla ja pyrkii ennaltaehkäisemään rikoskierteiden syntymistä varhaisen puuttumisen mallilla.

Suomen ISF-rahaston rahoitusosuus on noin 36,6 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelmakauden toinen haku järjestettiin lokakuussa 2022 ja hakemuksia käsitellään parhaillaan. Seuraava haku järjestetään keväällä 2023.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected]