Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Keskusrikospoliisin päällikön virkaa hakee kuusi henkilöä

Sisäministeriö 8.9.2020 15.33
Tiedote 103/2020

Keskusrikospoliisin päällikön virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi henkilöä. Virka pyritään täyttämään 1.10.2020 lukien enintään viiden vuoden määräajaksi. Keskusrikospoliisin päällikön nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:

  • Heikki Kopperoinen, oikeustieteen kandidaatti
  • Tero Kurenmaa, oikeustieteen tohtori
  • Robin Lardot, oikeustieteen kandidaatti
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Antti Luoto, valtiotieteiden maisteri
  • Niina Mitikka, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Keskusrikospoliisin päällikkö johtaa, kehittää ja valvoo Keskusrikospoliisin toimintaa ja vastaa viraston ja sen henkilöstön toimintaedellytyksistä ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi Keskusrikospoliisin päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa sopia Poliisihallituksen kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa viraston strategiset linjaukset sekä vastata Keskusrikospoliisin kansallisesta ja kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä.  

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, [email protected]