Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som chef för centralkriminalpolisen söks av sex personer

Inrikesministeriet 8.9.2020 15.33
Pressmeddelande 103/2020

Tjänsten som chef för centralkriminalpolisen söktes inom den utsatta tiden av sex personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 1 oktober 2020 för en tidsperiod på högst fem år. Chefen för centralkriminalpolisen utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Följande personer söker tjänsten:

  • Heikki Kopperoinen, juris kandidat
  • Tero Kurenmaa, juris doktor
  • Robin Lardot, juris kandidat
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Antti Luoto, politices magister
  • Niina Mitikka, magister i samhällsvetenskaper

Chefen för centralkriminalpolisen leder, utvecklar och övervakar Centralkriminalpolisens verksamhet och svarar för verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverket och dess personal samt för verksamhetens resultat. Chefen för centralkriminalpolisen ska dessutom bland annat avtala med Polisstyrelsen om ämbetsverkets resultatmål och anslag, fastställa ämbetsverkets strategiska riktlinjer och svara för Centralkriminalpolisens nationella och internationella samarbete med referensgrupper.  

Mer information:
Jukka Aalto
, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]