Hyppää sisältöön
Media

Från och med den 21 december ska det krävas ett negativt coronatest av resenärer som kommer från tredjeländer och som fått en full vaccinationsserie

Gränsbevakningsväsendetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 15.27 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 18.49
Pressmeddelande 160/2021
Gränsbevakare vid bilen.

Avsikten är att statsrådet beslutar om nya inreserestriktioner torsdagen den 16 december. Hälsosäkerhetsåtgärderna skärps och de gällande begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 16 januari 2022. 

Enligt det gällande beslutet är det möjligt att komma till Finland utan någon nödvändig orsak om man har en godkänd full vaccinationsserie. Enligt det nya beslutet, som ska fattas torsdagen den 16 december, ska det av resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet och som fått en full vaccinationsserie i fortsättningen förutom ett vaccinationsintyg också krävas ett negativt covid-19-test som är mindre än 48 timmar gammalt. Kravet avses träda i kraft den 21 december 2021.

Inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar om närmare detaljer efter att beslutet har fattats. Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken ger kommunerna anvisningar om hälsosäkerhetsåtgärder. Kommunerna ansvarar för hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränsövergångsställena, i hamnarna och på flygplatserna. Vid de yttre gränserna kontrollerar Gränsbevakningsväsendet testintyget på det sätt som avtalas med hälsovårdsmyndigheterna.

Gränsbevakningsväsendet uppdaterar anvisningarna om gränsövergångar på adressen Raja.fi efter statsrådets beslut. Översättningarna av anvisningarna publiceras så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner, kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.