Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Koronatilanteen takia maahan jäävien oleskelulupamaksuihin helpotuksia

Sisäministeriö
20.5.2020 12.38
Tiedote 50/2020

Asetusta Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta muutetaan väliaikaisesti. Koronaviruspandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi Suomessa on henkilöitä, joiden oleskeluoikeus on päättymässä tai päättynyt ja jotka eivät pääse poistumaan maasta. Heidän oleskelulupahakemustensa käsittelystä peritään tavallista pienempi maksu.

Vuodelle 2020 annetun asetuksen mukaan oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu on 520 euroa aikuiselta ja 270 euroa alaikäiseltä. Asetusta muutetaan väliaikaisesti siten, että jos luvan hakemisen perusteena on pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset, käsittelymaksu on 150 euroa aikuiselta ja 100 euroa alaikäiseltä. Muutos tulee voimaan 22.5.2020 ja on voimassa 31.10.2020 saakka. Myös matkustusrajoituksien perusteella myönnettävät oleskeluluvat ovat voimassa enintään 31.10.2020 asti.

Mahdollisia hakijoita ovat viisumivapaan oleskeluajan ylittäneet, viisumilla myönnetyn oleskeluaikansa ylittäneet sekä ne, joiden oleskelulupa on mennyt umpeen. Maahanmuuttovirasto on jo vastaanottanut oleskelulupahakemuksia henkilöiltä, joiden maasta poistuminen on estynyt tai vaikeutunut huomattavasti. Maksujen alentaminen on kohtuullista, sillä henkilöt jäävät maahan tahtomattaan, oleskelun arvioidaan olevaan kestoltaan lyhyt ja myös luvan voimassaoloaika on tavallista lyhyempi.

Jos hakemuksen peruste on muu kuin maasta poistumisen estyminen koronaepidemian vuoksi, hakijaa ohjeistetaan täydentämään hakemustaan ja maksamaan hakemusmaksu oikean perusteen mukaisesti.

Oleskelulupahakemusten käsittelymaksut vahvistetaan vuosittain sisäministeriön asetuksella Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Asetus annetaan valtion maksuperustelain nojalla. Maksuperustelain mukaan Maahanmuuttoviraston täytyy periä oleskelulupahakemuksesta maksu, joka vastaa hakemuksen omakustannusarvoa eli hakemuksen käsittelyn kustannuksia. Erityisestä syystä maksu voidaan kuitenkin määrätä perittäväksi omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä.

Muutosehdotuksesta järjestettiin lyhyt lausuntokierros, jossa pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, ulkoministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Maahanmuuttovirastolta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Satu Kaskinen, p. 0295 488 680, [email protected]